qc
qc

Bán hàng online :0989.288.298 - tp.hcm: 0989.069.088

Máy Bóc Vỏ Gỗ KS-YZS1400 - Giá tốt nhất, Chất lượng cao - Hoa Nam

 Máy Bóc Vỏ Gỗ KS-YZS1400 - Giá tốt nhất, Chất lượng cao - Hoa Nam
Giá Bán: Liên hệ

Mã Hàng : KS-YZS1400

Đặt Mua Hàng

Kích thước gia công

Khả năng gia công

Tốc độ

Độ dày

50-400 mm

1400mm

45m/min

1-8 mm

Trọng lượng máy

Công suất

Kích thước máy

 

2200kg

18.5 kw

2900x2000x1300 mm

 

Sản Phẩm Cùng Loại
Máy bóc gỗ MBG

Máy bóc gỗ MBG

Liên hệ
Máy bóc gỗ MBG

Máy bóc vỏ thành lát mỏng

Xuất xứ : Trung Quốc

Máy bóc gỗ MBG

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ  KS-XQ1500-F

Máy Bóc Gỗ KS-XQ1500-F

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ  KS-XQ1500-F

Máy Bóc Gỗ KS-XQ1500-F

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-1500-A

Máy Bóc Gỗ KS-1500-A

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-1500-A

Máy Bóc Gỗ KS-1500-A

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-1500-E

Máy Bóc Gỗ KS-1500-E

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-1500-E

Máy Bóc Gỗ KS-1500-E

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-1500-C

Máy Bóc Gỗ KS-1500-C

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-1500-C

Máy Bóc Gỗ KS-1500-C

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-1500-B

Máy Bóc Gỗ KS-1500-B

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-1500-B

Máy Bóc Gỗ KS-1500-B

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-1000-D

Máy Bóc Gỗ KS-1000-D

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-1000-D

Máy Bóc Gỗ KS-1000-D

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-1000-G

Máy Bóc Gỗ KS-1000-G

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-1000-G

Máy Bóc Gỗ KS-1000-G

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-1400-2

Máy Bóc Gỗ KS-1400-2

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-1400-2

Máy Bóc Gỗ KS-1400-2

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-1400

Máy Bóc Gỗ KS-1400

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-1400

Máy Bóc Gỗ KS-1400

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-XQ1400-Ø260

Máy Bóc Gỗ KS-XQ1400-Ø260

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-XQ1400-Ø260

Máy Bóc Gỗ KS-XQ1400-Ø260

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-XQ1400-Ø300

Máy Bóc Gỗ KS-XQ1400-Ø300

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-XQ1400-Ø300

Máy Bóc Gỗ KS-XQ1400-Ø300

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-2700-Ø300

Máy Bóc Gỗ KS-2700-Ø300

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-2700-Ø300

Máy Bóc Gỗ KS-2700-Ø300

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-QX2700-Ø300

Máy Bóc Gỗ KS-QX2700-Ø300

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-QX2700-Ø300

Máy Bóc Gỗ KS-QX2700-Ø300

Giá: Liên hệ

Máy bóc gỗ MB&TG

Máy bóc gỗ MB&TG

Liên hệ
Máy bóc gỗ MB&TG

Máy bóc gỗ MB&TG

Giá: Liên hệ

Máy bóc gỗ tự động KS-XSJ1400

Máy bóc gỗ tự động KS-XSJ1400

Liên hệ
Máy bóc gỗ tự động KS-XSJ1400

Máy bóc gỗ tự động, điều khiển bằng điện tử

Máy bóc gỗ tự động KS-XSJ1400

Giá: Liên hệ

Máy bóc gỗ tự động KS-XS1400

Máy bóc gỗ tự động KS-XS1400

Liên hệ
Máy bóc gỗ tự động KS-XS1400

Máy bóc gỗ tự động KS-XS1400

Giá: Liên hệ

Máy bóc gỗ tự động KS-XC1400

Máy bóc gỗ tự động KS-XC1400

Liên hệ
Máy bóc gỗ tự động KS-XC1400

Máy bóc gỗ tự động KS-XC1400

Giá: Liên hệ

Máy bóc gỗ tự động KS-XSY1400

Máy bóc gỗ tự động KS-XSY1400

Liên hệ
Máy bóc gỗ tự động KS-XSY1400

Máy bóc gỗ tự động KS-XSY1400

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-MEG-2440-1220 MM

Máy Bóc Gỗ KS-MEG-2440-1220 MM

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-MEG-2440-1220 MM

Máy Bóc Gỗ KS-MEG-2440-1220 MM

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300SAY

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300SAY

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-XT1300SAY

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300SAY

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300SJY

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300SJY

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-XT1300SJY

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300SJY

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300A-2

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300A-2

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-XT1300A-2

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300A-2

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300A-1

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300A-1

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-XT1300A-1

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300A-1

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300SA

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300SA

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-XT1300SA

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300SA

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-XT2600SA

Máy Bóc Gỗ KS-XT2600SA

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-XT2600SA

Máy Bóc Gỗ KS-XT2600SA

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300H

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300H

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-XT1300H

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300H

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300F-1

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300F-1

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-XT1300F-1

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300F-1

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300BSY

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300BSY

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-XT1300BSY

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300BSY

Giá: Liên hệ

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300BS

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300BS

Liên hệ
Máy Bóc Gỗ KS-XT1300BS

Hàng mới 100%

Bảo hàng: 12 tháng

Liên hệ: 0989.288.298

Máy Bóc Gỗ KS-XT1300BS

Giá: Liên hệ

Máy bóc gỗ KS-XT2600BS

Máy bóc gỗ KS-XT2600BS

Liên hệ
Máy bóc gỗ KS-XT2600BS

Máy bóc gỗ KS-XT2600BS

Giá: Liên hệ

Máy bóc gỗ KS-XT2600E

Máy bóc gỗ KS-XT2600E

Liên hệ
Máy bóc gỗ KS-XT2600E

Máy bóc gỗ KS-XT2600E

Giá: Liên hệ

Máy bóc gỗ KS-XT1300B

Máy bóc gỗ KS-XT1300B

Liên hệ
Máy bóc gỗ KS-XT1300B

Máy bóc gỗ KS-XT1300B

Giá: Liên hệ

Máy bóc gỗ KS-XT2600

Máy bóc gỗ KS-XT2600

Liên hệ
Máy bóc gỗ KS-XT2600

Máy bóc gỗ KS-XT2600

Giá: Liên hệ

Máy bóc gỗ KS-XT1300

Máy bóc gỗ KS-XT1300

Liên hệ
Máy bóc gỗ KS-XT1300

Máy bóc gỗ KS-XT1300

Giá: Liên hệ

Máy Bóc gỗ KS-XT1300-B

Máy Bóc gỗ KS-XT1300-B

Liên hệ
Máy Bóc gỗ KS-XT1300-B

Máy Bóc gỗ KS-XT1300-B

Giá: Liên hệ

Máy bóc gỗ KS-XT1300

Máy bóc gỗ KS-XT1300

Liên hệ
Máy bóc gỗ KS-XT1300

Máy bóc gỗ KS-XT1300

Giá: Liên hệ

Máy bóc mặt gỗ 2m6 KS-2600-1600C

Máy bóc mặt gỗ 2m6 KS-2600-1600C

Liên hệ
Máy bóc mặt gỗ 2m6 KS-2600-1600C

Máy bóc mặt gỗ chất lượng cao , nhập khẩu nguyên chiếc.

Máy bóc mặt gỗ 2m6 KS-2600-1600C

Giá: Liên hệ

Máy bóc mặt gỗ 2.6 mét KS-MBMG-2M6

Máy bóc mặt gỗ 2.6 mét KS-MBMG-2M6

Liên hệ
Máy bóc mặt gỗ 2.6 mét KS-MBMG-2M6

Máy bóc mặt gỗ công suất lớn , giá cả cạnh tranh

Máy bóc mặt gỗ 2.6 mét KS-MBMG-2M6

Giá: Liên hệ

Máy bóc mặt gỗ 2m6 KS-2600-1600B

Máy bóc mặt gỗ 2m6 KS-2600-1600B

Liên hệ
Máy bóc mặt gỗ 2m6 KS-2600-1600B

Máy bóc mặt gỗ 2m6 KS-2600-1600B

Giá: Liên hệ

Máy bóc gỗ 2m6 KS-2600-1600A

Máy bóc gỗ 2m6 KS-2600-1600A

Liên hệ
Máy bóc gỗ 2m6 KS-2600-1600A

Hàng mới 100%

Bảo hành 1 năm

Máy bóc gỗ 2m6 KS-2600-1600A

Giá: Liên hệ

Máy bóc mặt gỗ 1m3 KS-1300-700

Máy bóc mặt gỗ 1m3 KS-1300-700

Liên hệ
Máy bóc mặt gỗ 1m3 KS-1300-700

Máy bóc mặt gỗ 1m3 KS-1300-700

Giá: Liên hệ

Máy bóc gỗ 2m6 KS-2600-800

Máy bóc gỗ 2m6 KS-2600-800

Liên hệ
Máy bóc gỗ 2m6 KS-2600-800

Hàng mới 100%

Bảo hành 1 năm

Máy bóc gỗ 2m6 KS-2600-800

Giá: Liên hệ

Máy bóc gỗ KS-XT2600 / 2000

Máy bóc gỗ KS-XT2600 / 2000

Liên hệ
Máy bóc gỗ KS-XT2600 / 2000

Máy bóc gỗ KS-XT2600 / 2000

Giá: Liên hệ

Máy bóc gỗ KS-XT1300

Máy bóc gỗ KS-XT1300

Liên hệ
Máy bóc gỗ KS-XT1300

Máy bóc gỗ KS-XT1300

Giá: Liên hệ

Máy bóc mặt gỗ

Máy bóc mặt gỗ

Liên hệ
Máy bóc mặt gỗ

Máy bóc mặt gỗ

Giá: Liên hệ

Quy định bán hàng

Thông tin công ty

Đăng Nhập
x
Chăm Sóc Khách Hàng

Email đặt hàng: hoanam@hoanam.vn