qc
qc

Bán hàng online :1900.2098 -- 0989.288.298


Cây nước nóng lạnh KS-EK-B60TNS

Cây nước nóng lạnh KS-EK-B60TNS

Liên hệ

Cây nước nóng lạnh

Cây nước nóng lạnh KS-EK-B60TNS

KS-EK-B60TNS

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Cây nước nóng lạnh KP-B120TN

Cây nước nóng lạnh KP-B120TN

17.600.000 VNĐ

 

 

Điện áp: 380 V
Công suất: 12KW
Năng suất: 160L/H
Dung tích : 2-4L/M
Số vòi: 2
 

 

Cây nước nóng lạnh KP-B120TN

KP-B120TN

Giá: 17.600.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng BSP-WB80

Cây nước nóng BSP-WB80

13.797.000 VNĐ

 

Điện áp:                   220-240 V


Công suất:              6000 W


Dòng điện:              27.8 A


Dung tích:                50 L


Kích thước trong:   520x295x940 mm


Kích thước ngoài:  580x430x1010 mm


Trọng lượng:          Kg

Cây nước nóng BSP-WB80

BSP-WB80

Giá: 13.797.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng BSP-WB601

Cây nước nóng BSP-WB601

12.096.000 VNĐ

 

Điện áp:                    220-240 V


Công suất:               6000 W


Dòng điện:               27.8 A


Dung tích:                42 L


Kích thước trong:    520x295x840 mm


Kích thước ngoài:   600x435x900 mm


Trọng lượng:           15 Kg

Cây nước nóng BSP-WB601

BSP-WB60

Giá: 12.096.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng BSP-WB40

Cây nước nóng BSP-WB40

10.899.000 VNĐ

 

Điện áp:                  220-240 V


Công suất:              3000 W


Dòng điện:              13.6 A


Dung tích:                26 L


Kích thước trong:   410x295x780 mm


Kích thước ngoài  :490x435x830 mm


Trọng lượng:          12 Kg

Cây nước nóng BSP-WB40

BSP-WB40

Giá: 10.899.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng BSP-WB23

Cây nước nóng BSP-WB23

9.072.000 VNĐ

 

 

Điện áp:                   220-240 V


Công suất:              3000 W


Dòng điện:             13.6 A


Dung tích:                21 L


Kích thước trong:   410x295x680 mm


Kích thước ngoài :495x425x735 mm


Trọng lượng:          10 Kg

Cây nước nóng BSP-WB23

BSP-WB23

Giá: 9.072.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng BSP-WB60PU

Cây nước nóng BSP-WB60PU

13.482.000 VNĐ

 

Điện áp:                   220-240 V


Công suất:              6000 W


Dòng điện:              13.6 A


Dung tích:                48 L


Kích thước trong:    522x365x820 mm


Kích thước ngoài :  590x420x900 mm


Trọng lượng:          16.5 Kg

Cây nước nóng BSP-WB60PU

BSP-WB60PU

Giá: 13.482.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng BSP-WB40PU

Cây nước nóng BSP-WB40PU

12.222.000 VNĐ

 

Điện áp:                   220-240 V


Công suất:              3000 W


Dòng điện:             13.6 A


Dung tích:               32 L


Kích thước trong:  420x365x820 mm


Kích thước ngoài: 475x410x900 mm


Trọng lượng:         13.2 Kg

Cây nước nóng BSP-WB40PU

BSP-WB40PU

Giá: 12.222.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng lạnh KP-B90TB

Cây nước nóng lạnh KP-B90TB

17.500.000 VNĐ

 

 

Điện áp: 380 V
Công suất: 10KW
Kích thước: 500*250*780
Số vòi: 2

 

Cây nước nóng lạnh KP-B90TB

KP-B90TB

Giá: 17.500.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng lạnh KP-B60TB

Cây nước nóng lạnh KP-B60TB

16.600.000 VNĐ

 

 

Điện áp: 380 V
Công suất: 8KW
Kích thước: 500*250*720
Số vòi: 2

 

Cây nước nóng lạnh KP-B60TB

KP-B60TB

Giá: 16.600.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng lạnh KP-B40TBS

Cây nước nóng lạnh KP-B40TBS

14.570.000 VNĐ

 

 

Điện áp: 220 V
Công suất: 4.5kw
Kích thước: 400*250*610
Số vòi: 1

 

Cây nước nóng lạnh KP-B40TBS

KP-B40TB

Giá: 14.570.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng lạnh KP-B30TB

Cây nước nóng lạnh KP-B30TB

12.705.000 VNĐ

 

 

Điện áp: 220 V
Công suất: 3KW
Kích thước: 460*680*190
Số vòi: 1
 

 

Cây nước nóng lạnh KP-B30TB

KP-B30TB

Giá: 12.705.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng lạnh KP-B60TNS

Cây nước nóng lạnh KP-B60TNS

17.500.000 VNĐ

 

 

Điện áp: 380 V
Công suất: 6KW
Năng suất: 80L/H
Dung tích : 2-4L/M
Số vòi: 2
 

 

Cây nước nóng lạnh KP-B60TNS

KP-B60TNS

Giá: 17.500.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng lạnh KP-B40TNS

Cây nước nóng lạnh KP-B40TNS

16.597.000 VNĐ

 

 

Điện áp: 220 V
Công suất: 3KW
Năng suất: 40L/H
Dung tích : 2-4L/M
Số vòi: 2

 

Cây nước nóng lạnh KP-B40TNS

KP-B40TNS

Giá: 16.597.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng lạnh KP-B120TN

Cây nước nóng lạnh KP-B120TN

17.470.000 VNĐ

 

 

Điện áp: 380 V
Công suất: 12KW
Năng suất: 160L/H
 

 

Cây nước nóng lạnh KP-B120TN

KP-B120TN

Giá: 17.470.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng lạnh KP-B60TN

Cây nước nóng lạnh KP-B60TN

16.307.000 VNĐ

 

Điện áp: 380 V
Công suất: 6KW
Năng suất: 80L/H

 

Cây nước nóng lạnh KP-B60TN

KP-B60TN

Giá: 16.307.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng lạnh KP-B40TN

Cây nước nóng lạnh KP-B40TN

14.750.000 VNĐ

 

 

Điện áp: 220 v
Công suất: 3KW
Dung tích: 8-20L
Năng suất: 40L/H
Số vòi: 1

 

Cây nước nóng lạnh KP-B40TN

KP-B40TN

Giá: 14.750.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng lạnh KP-EK-B30TN

Cây nước nóng lạnh KP-EK-B30TN

12.705.000 VNĐ

 

Điện áp: 220 v
Công suất: 3KW
Dung tích: 6-10L
Năng suất: 40L/H

 

Cây nước nóng lạnh KP-EK-B30TN

KP-EK-B30TN

Giá: 12.705.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng lạnh KS-52LB

Cây nước nóng lạnh KS-52LB

2.300.000 VNĐ

 

 

Điện áp 220 v
Công suất ra nhiệt 550 w
Công suất làm lạnh 90 w
Nhiệt độ nóng 85-95 5 L/h
Nhiệt độ lạnh 5-10  2 L/h
Kích thước 340x330x980 mm
   

 

Cây nước nóng lạnh KS-52LB

KS-52LB

Giá: 2.300.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng lạnh KS-60LB

Cây nước nóng lạnh KS-60LB

2.300.000 VNĐ

 

 

Điện áp 220 v
Công suất ra nhiệt 550 w
Công suất làm lạnh 90 w
Nhiệt độ nóng 85-95 5 L/h
Nhiệt độ lạnh 5-10  2 L/h
Kích thước 340x330x980 mm
 
 

 

Cây nước nóng lạnh KS-60LB

KS-60LB

Giá: 2.300.000 VNĐ

Mua Hàng
Cây nước nóng lạnh KS-88LB

Cây nước nóng lạnh KS-88LB

2.300.000 VNĐ

 

 

Điện áp 220 v
Công suất ra nhiệt 550 w
Công suất làm lạnh 60 w
Nhiệt độ nóng 85-95 5 L/h
Nhiệt độ lạnh 5-10  2 L/h
Kích thước 340x330x980 mm
   

 

Cây nước nóng lạnh KS-88LB

KS-88LB

Giá: 2.300.000 VNĐ

Mua Hàng

Quy định bán hàng

Thông tin công ty

Đăng Nhập
x
Chăm Sóc Khách Hàng 19002098

Email đặt hàng: hoanam@hoanam.vn