qc
qc

Bán hàng online :0989.288.298 - tp.hcm: 0989.069.088Dây chuyền sản xuất đũa - Giá tốt nhất, Chất lượng cao - Hoa Nam

 

Máy đóng gói và in - Dây chuyền sản xuất đũa tre

 

 

Dây chuyền sản xuất đũa

 

 

MÁY ĐÓNG GÓI ĐŨA TỰ ĐỘNG - TÚI GIẤY KS-MĐGĐTĐ-01

MÁY ĐÓNG GÓI ĐŨA TỰ ĐỘNG - TÚI GIẤY KS-MĐGĐTĐ-01

Liên hệ

Máy có sử dụng điều tốc vô cực, tự động tính số, thông qua việc nguyên liệu được đưa vào,dán miệng, cắt, sẽ tạo lên sản phẩm có chất lượng cao, đẹp.

MÁY ĐÓNG GÓI ĐŨA TỰ ĐỘNG - TÚI GIẤY KS-MĐGĐTĐ-01

KS-MĐGĐTĐ-01

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
MÁY ĐÓNG GÓI ĐŨA TỰ ĐỘNG KS-MĐGTĐTĐĐCN

MÁY ĐÓNG GÓI ĐŨA TỰ ĐỘNG KS-MĐGTĐTĐĐCN

Liên hệ

MÁY ĐÓNG GÓI ĐŨA TỰ ĐỘNG KS-MĐGTĐTĐĐCN

KS-MĐGTĐTĐĐCN

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
MÁY ĐÓNG GÓI ĐŨA TỰ ĐỘNG - MÀNG NHỰA  KS-MĐGTĐ

MÁY ĐÓNG GÓI ĐŨA TỰ ĐỘNG - MÀNG NHỰA KS-MĐGTĐ

Liên hệ

MÁY ĐÓNG GÓI ĐŨA TỰ ĐỘNG - MÀNG NHỰA KS-MĐGTĐ

KS-MĐGTĐTĐ-01

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
MÁY ĐÓNG GÓI MÀNG OPP ĐŨA KS-MĐGMANG

MÁY ĐÓNG GÓI MÀNG OPP ĐŨA KS-MĐGMANG

Liên hệ

MÁY ĐÓNG GÓI MÀNG OPP ĐŨA KS-MĐGMANG

KS-MĐGMANG

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy định kích thước đũa KS-MĐKTĐ-G

Máy định kích thước đũa KS-MĐKTĐ-G

Liên hệ

Máy định kích thước đũa KS-MĐKTĐ-G

KS-MĐKTĐ-G

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy tạo hình trúc KS-MTHT-G

Máy tạo hình trúc KS-MTHT-G

KS-MTHT-G

Máy tạo hình trúc KS-MTHT-G

Giá: KS-MTHT-G

Mua Hàng
Máy định độ dày độ rộng KS-MTĐDĐR-G

Máy định độ dày độ rộng KS-MTĐDĐR-G

Liên hệ

Máy định độ dày độ rộng KS-MTĐDĐR-G

KS-MTĐDĐR-G

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy xẻ KS-MX-G

Máy xẻ KS-MX-G

Liên hệ

Máy xẻ KS-MX-G

KS-MX-G

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy cắt nguyên liệu KS-MCNL-G

Máy cắt nguyên liệu KS-MCNL-G

Liên hệ

Máy cắt nguyên liệu KS-MCNL-G

KS-MCNL-G

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy mài KS-MM-D

Máy mài KS-MM-D

Liên hệ

Máy mài KS-MM-D

KS-MM-D

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy vót đũa KS-MVĐ-D

Máy vót đũa KS-MVĐ-D

Liên hệ

Máy vót đũa KS-MVĐ-D

KS-MVĐ-D

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy cắt đầu đũa KS-MCĐĐ-D

Máy cắt đầu đũa KS-MCĐĐ-D

Liên hệ

Máy cắt đầu đũa KS-MCĐĐ-D

KS-MCĐĐ-D

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy tạo hình đũa KS-MTHĐ-D

Máy tạo hình đũa KS-MTHĐ-D

Liên hệ

Máy tạo hình đũa KS-MTHĐ-D

KS-MTHĐ-D

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy định kích thước đũa KS-MĐKTĐ-D

Máy định kích thước đũa KS-MĐKTĐ-D

Liên hệ

Máy định kích thước đũa KS-MĐKTĐ-D

KS-MĐKTĐ-D

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy tạo hình trúc KS-MTHT-D

Máy tạo hình trúc KS-MTHT-D

Liên hệ

Máy tạo hình trúc KS-MTHT-D

KS-MTHT-D

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy định độ dày độ rộng KS-MXĐĐDĐR-D

Máy định độ dày độ rộng KS-MXĐĐDĐR-D

Liên hệ

Máy định độ dày độ rộng KS-MXĐĐDĐR-D

KS-MXĐĐDĐR-D

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy xẻ KS-MX-D

Máy xẻ KS-MX-D

Liên hệ

Máy xẻ KS-MX-D

KS-MX-D

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy cắt nguyên liệu KS-MCNL-D

Máy cắt nguyên liệu KS-MCNL-D

Liên hệ

Máy cắt nguyên liệu KS-MCNL-D

KS-MCNL-D

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy mài KS-MM-C

Máy mài KS-MM-C

Liên hệ

Máy mài KS-MM-C

KS-MM-C

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy vót đũa KS-MVĐ-C

Máy vót đũa KS-MVĐ-C

Liên hệ

Máy vót đũa KS-MVĐ-C

KS-MVĐ-C

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy cắt đầu đũa tròn KS-MCĐĐT-C

Máy cắt đầu đũa tròn KS-MCĐĐT-C

Liên hệ

Máy cắt đầu đũa tròn KS-MCĐĐT-C

KS-MCĐĐT-C

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy định kích thước đũa KS-MĐKTĐ-C

Máy định kích thước đũa KS-MĐKTĐ-C

Liên hệ

Máy định kích thước đũa KS-MĐKTĐ-C

KS-MĐKTĐ-C

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy tạo hình trúc KS-MTHT-C

Máy tạo hình trúc KS-MTHT-C

Liên hệ

Máy tạo hình trúc KS-MTHT-C

KS-MTHT-C

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy định độ dày độ rộng KS-MTĐDĐR-C

Máy định độ dày độ rộng KS-MTĐDĐR-C

Liên hệ

Máy định độ dày độ rộng KS-MTĐDĐR-C

KS-MTĐDĐR-C

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy xẻ KS-MX-C

Máy xẻ KS-MX-C

Liên hệ

Máy xẻ KS-MX-C

KS-MX-C

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy cắt  nguyên liệu KS-MCNL-C

Máy cắt nguyên liệu KS-MCNL-C

Liên hệ

Máy cắt nguyên liệu KS-MCNL-C

KS-MCNL-C

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy mài dao đa công dụng KS-TJ-830

Máy mài dao đa công dụng KS-TJ-830

Liên hệ

Máy mài dao đa công dụng KS-TJ-830

KS-TJ-830

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy mài sáng đẩy mạnh KS-TJ-543

Máy mài sáng đẩy mạnh KS-TJ-543

Liên hệ

Máy mài sáng đẩy mạnh KS-TJ-543

KS-TJ-543

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy gọt đũa KS-TJ-511

Máy gọt đũa KS-TJ-511

Liên hệ

Máy gọt đũa KS-TJ-511

KS-TJ-511

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy làm que gỗ xiên KS-MJ-112

Máy làm que gỗ xiên KS-MJ-112

Liên hệ

Máy làm que gỗ xiên KS-MJ-112

KS-MJ-112

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy định kích thước KS-TJ-741

Máy định kích thước KS-TJ-741

Liên hệ

Máy định kích thước KS-TJ-741

KS-TJ-741

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy làm đũa gỗ  KS-MJ-278

Máy làm đũa gỗ KS-MJ-278

Liên hệ

Máy làm đũa gỗ KS-MJ-278

KS-MJ-278

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy mài dao đa dụng KS-MMDDD

Máy mài dao đa dụng KS-MMDDD

12.000.000VNĐ

Máy mài dao đa dụng KS-MMDDD

KS-MMDDD

Giá: 12.000.000VNĐ

Mua Hàng
Máy khắc và vót đầu đũa KS-MKD

Máy khắc và vót đầu đũa KS-MKD

40.000.000 VNĐ

Máy khắc và vót đầu đũa KS-MKD

KS-MKD

Giá: 40.000.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy đánh bóng đũa KS-MDBD

Máy đánh bóng đũa KS-MDBD

22.000.000 VNĐ

Máy đánh bóng đũa KS-MDBD

KS-MDBD

Giá: 22.000.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy xác định kích cỡ sợi tre KS-MXDKC

Máy xác định kích cỡ sợi tre KS-MXDKC

10.000.000 VNĐ

Máy xác định kích cỡ sợi tre KS-MXDKC

KS-MXDKC

Giá: 10.000.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy tạo sợi tre KS-MTST

Máy tạo sợi tre KS-MTST

48.000.000 VNĐ

Máy tạo sợi tre KS-MTST

KS-MTST

Giá: 48.000.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy xác định độ rộng, cắt lát tre KS-MXDDR

Máy xác định độ rộng, cắt lát tre KS-MXDDR

45.000.000 VNĐ

Máy xác định độ rộng, cắt lát tre KS-MXDDR

KS-MXDDR

Giá: 45.000.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy chẻ tre KS-MCT01

Máy chẻ tre KS-MCT01

42.000.000 VNĐ

Máy chẻ tre KS-MCT01

KS-MCT01

Giá: 42.000.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy cưa tre KS-MCT

Máy cưa tre KS-MCT

9.000.000 VNĐ

Máy cưa tre KS-MCT

KS-MCT

Giá: 9.000.000 VNĐ

Mua Hàng
Đăng Nhập
x
Chăm Sóc Khách Hàng

Email đặt hàng: hoanam@hoanam.vn