Máy làm xúc xích - Giá tốt nhất, Chất lượng cao - Hoa Nam
Máy trộn thịt KS-ZJB50

Máy trộn thịt KS-ZJB50

180.000.000 VNĐ

Máy trộn chân ko 

Máy trộn thịt KS-ZJB50

KS-ZJB50

Giá: 180.000.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy đùn xúc xích KS-QG02-03

Máy đùn xúc xích KS-QG02-03

270.000.000 VNĐ

Máy đùn xúc xích định lượng khí nén 

Máy đùn xúc xích KS-QG02-03

KS-QG02-03

Giá: 270.000.000 VNĐ

Mua Hàng
	 Máy xay thịt KS-JR82

Máy xay thịt KS-JR82

90.000.000 VNĐ

Máy xay thịt

Máy xay thịt KS-JR82

KS-JR82

Giá: 90.000.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy trộn thịt KS-JB50

Máy trộn thịt KS-JB50

140.000.000 VNĐ

Máy trộn thịt 

Máy trộn thịt KS-JB50

KS-JB50

Giá: 140.000.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy trộn và cắt thịt KS-GZB40

Máy trộn và cắt thịt KS-GZB40

350.000.000 VNĐ

Máy trộn cắt tốc độ cao

Máy trộn và cắt thịt KS-GZB40

KS-GZB40

Giá: 350.000.000 VNĐ

Mua Hàng
Lò hun khói KS-DQXZ100

Lò hun khói KS-DQXZ100

529.000.000 VNĐ

Lò hun khói

Lò hun khói KS-DQXZ100

KS-DQXZ100

Giá: 529.000.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy đùn xúc xích KS-SG

Máy đùn xúc xích KS-SG

89.000.000 VNĐ

Máy đùn xúc xích định lượng tự động loại nhỏ

Máy đùn xúc xích KS-SG

KS-SGI-I

Giá: 89.000.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy buộc xúc xích đơn bán tự động KS-FXZG-1

Máy buộc xúc xích đơn bán tự động KS-FXZG-1

88.000.000 VNĐ

Máy buộc xúc xích đơn bán tự động KS-FXZG-1

KS-FXZG-1

Giá: 88.000.000 VNĐ

Mua Hàng
	Máy xay thịt KS-JR160

Máy xay thịt KS-JR160

Liên hệ

Máy làm xúc xích - Máy xay thịt 

Máy xay thịt KS-JR160

KS-JR160

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy xay thịt KS-JR120

Máy xay thịt KS-JR120

Liên hệ

Máy xay thịt 

Máy xay thịt KS-JR120

KS-JR120

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Lò hun khói KS-ZXL-250

Lò hun khói KS-ZXL-250

Liên hệ

Máy làm xúc xích - Lò hun khói 

Lò hun khói KS-ZXL-250

KS-ZXL-250

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy trộn thịt KS-GR2000

Máy trộn thịt KS-GR2000

Liên hệ

Máy làm xúc xích - Máy trộn thịt 

Máy trộn thịt KS-GR2000

KS-GR2000

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy kẹp nhôm xúc xích KS-LSK3-A

Máy kẹp nhôm xúc xích KS-LSK3-A

Liên hệ

Máy làm xúc xích - Máy kẹp nhôm xúc xích 

Máy kẹp nhôm xúc xích KS-LSK3-A

KS-LSK3-A

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy kẹp nhôm xúc xích KS-JCSK-A

Máy kẹp nhôm xúc xích KS-JCSK-A

Liên hệ

Máy làm xúc xích - Máy kẹp nhôm xúc xích 

Máy kẹp nhôm xúc xích KS-JCSK-A

KS-JCSK-A

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy kẹp nhôm xúc xích KS-LSK2-A

Máy kẹp nhôm xúc xích KS-LSK2-A

Liên hệ

Máy làm xúc xích - Máy kẹp nhôm xúc xích

Máy kẹp nhôm xúc xích KS-LSK2-A

KS-LSK2-A

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy kẹp nhôm xúc xích KS-QCSK-2

Máy kẹp nhôm xúc xích KS-QCSK-2

Liên hệ

Máy làm xúc xích - Máy kẹp nhôm xúc xích 

Máy kẹp nhôm xúc xích KS-QCSK-2

KS-QCSK-2

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy đùn xúc xích KS-DG-Q01

Máy đùn xúc xích KS-DG-Q01

Liên hệ

Máy làm xúc xích - Máy đùn xúc xích 

Máy đùn xúc xích KS-DG-Q01

KS-DG-Q01

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy đùn xúc xích KS-JDG-1800

Máy đùn xúc xích KS-JDG-1800

Liên hệ

Máy làm xúc xích - Máy đùn xúc xích 

Máy đùn xúc xích KS-JDG-1800

KS-JDG-1800

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy đánh nhuyễn thịt KS-ZB80

Máy đánh nhuyễn thịt KS-ZB80

Liên hệ

Máy đánh nhuyễn thịt 

Máy đánh nhuyễn thịt KS-ZB80

KS-ZB80

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy đánh nhuyễn thịt KS-ZKJB-150

Máy đánh nhuyễn thịt KS-ZKJB-150

Liên hệ

Máy đánh nhuyễn thịt

Máy đánh nhuyễn thịt KS-ZKJB-150

KS-ZKJB-150

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy đùn và kẹp nhôm xúc xích KS-03

Máy đùn và kẹp nhôm xúc xích KS-03

Liên hệ

Máy đùn và kẹp nhôm xúc xích

Máy đùn và kẹp nhôm xúc xích KS-03

KS-03

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy đùn và kẹp nhôm xúc xích KS-02

Máy đùn và kẹp nhôm xúc xích KS-02

Liên hệ

Máy đùn và kẹp nhôm xúc xích

Máy đùn và kẹp nhôm xúc xích KS-02

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy đùn và kẹp nhôm xúc xích KS-01

Máy đùn và kẹp nhôm xúc xích KS-01

Liên hệ

Máy đùn và kẹp nhôm xúc xích

Máy đùn và kẹp nhôm xúc xích KS-01

KS-01

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy đùn xúc xích KS-ZKG-1800

Máy đùn xúc xích KS-ZKG-1800

Liên hệ

Máy làm xúc xích - máy đùn xúc xích

Máy đùn xúc xích KS-ZKG-1800

KS-ZKG-1800

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy đùn xúc xích KS-SF-260

Máy đùn xúc xích KS-SF-260

Liên hệ

Thông số kỹ thuật của máy làm xúc xích

Điện áp 220 V
Công suất 750 kW
Bình chứa 25 kg
Sản lượng 520kg/h
Trọng lượng 180/207 kg
Kích thước 69*54*137 cm

 

Máy đùn xúc xích KS-SF-260

KS-SF-260

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy đùn xúc xích KS-TC12L

Máy đùn xúc xích KS-TC12L

9.200.000 VNĐ

Máy làm xúc xích - Máy đùn xúc xích KS-TC12L

Máy đùn xúc xích KS-TC12L

KS-TC12L

Giá: 9.200.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy đùn xúc xích KS-HL10L

Máy đùn xúc xích KS-HL10L

5.900.000 VNĐ

Máy làm xúc xích - Máy đùn xúc xích

Máy đùn xúc xích KS-HL10L

KS-HL10L

Giá: 5.900.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy đùn xúc xích  KS-TV10L

Máy đùn xúc xích KS-TV10L

5.800.000 VNĐ

Máy làm xúc xích - Máy đùn xúc xích

Máy đùn xúc xích KS-TV10L

KS-TV10L

Giá: 5.800.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy đùn xúc xích  KS-TV3L

Máy đùn xúc xích KS-TV3L

9.400.000 VNĐ

Máy đùn xúc xích

Máy đùn xúc xích KS-TV3L

KS-TV3L

Giá: 9.400.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy đùn xúc xích dạng đứng KS-SF-16L

Máy đùn xúc xích dạng đứng KS-SF-16L

Liên hệ

Thông số kỹ thuật của máy làm xúc xích

Điện áp 220 V
Bình chứa 16 kg
Trọng lượng 52/67 kg
Kích thước 52*42*21 cm

 

Máy đùn xúc xích dạng đứng KS-SF-16L

KS-SF-16L

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Máy đùn xúc xích dạng đứng

Máy đùn xúc xích dạng đứng

Liên hệ

Thông số kỹ thuật máy làm xúc xích

Điện áp 220 V
Bình chứa 8 kg
Trọng lượng 43/56 kg
Kích thước 45*35*111 cm


 

Máy đùn xúc xích dạng đứng

KS-SF-8L

Giá: Liên hệ

Mua Hàng

Chính Sách Công Ty

Quy Định Công Ty

Trợ GIúp Mua Hàng

Điều Khoản & Quy Định

Đăng Nhập
x

Chăm Sóc Khách Hàng

(04) 3782 3416 /17/18/19

Email đặt hàng: hoanam@hoanam.vn