qc
qc

Bán hàng online :0989.288.298 - tp.hcm: 0989.069.088Thiết bị phụ trợ làm bánh - Giá tốt nhất, Chất lượng cao - Hoa Nam

Khuôn bánh hình quả đu đủ KS-XM0120

Khuôn bánh hình quả đu đủ KS-XM0120

448.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*30

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Bản sắt

 

Khuôn bánh hình quả đu đủ KS-XM0120

KS-XM0120

Giá: 448.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay bánh pudding KS-XM0119

Khay bánh pudding KS-XM0119

448.000 VNĐ

 

Kích thước

 

 

400*600*30

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Bản sắt

 

 

Khay bánh pudding KS-XM0119

KS-XM0119

Giá: 448.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh pizza 12 icnh chống dính

Khuôn bánh pizza 12 icnh chống dính

428.000 VNĐ

 

Kích thước

304*288*42

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim  nhôm

 

Khuôn bánh pizza 12 icnh chống dính

KS-XM0111

Giá: 428.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh pizza 10 icnh chống dính

Khuôn bánh pizza 10 icnh chống dính

338.000 VNĐ

 

Kích thước

254*234*41

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh pizza 10 icnh chống dính

KS-XM0110

Giá: 338.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh pizza 9 icnh chống dính

Khuôn bánh pizza 9 icnh chống dính

298.000 VNĐ

 

Kích thước

228*218*38

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim  nhôm

 

Khuôn bánh pizza 9 icnh chống dính

KS-XM0109

Giá: 298.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh pizza 8 icnh chống dính

Khuôn bánh pizza 8 icnh chống dính

239.000 VNĐ

 

Kích thước

205*185*38

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh pizza 8 icnh chống dính

KS-XM0108

Giá: 239.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh pizza 6 icnh chống dính

Khuôn bánh pizza 6 icnh chống dính

159.000 VNĐ

 

Kích thước

153*134*35

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh pizza 6 icnh chống dính

KS-XM0107

Giá: 159.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh pizza 12 icnh KS-XM0106

Khuôn bánh pizza 12 icnh KS-XM0106

358.000 VNĐ

 

Kích thước

304*288*42

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh pizza 12 icnh KS-XM0106

KS-XM0106

Giá: 358.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh pizza 10 icnh KS-XM0105

Khuôn bánh pizza 10 icnh KS-XM0105

269.000 VNĐ

 

Kích thước

254*234*41

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh pizza 10 icnh KS-XM0105

KS-XM0105

Giá: 269.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh pizza 9 icnh KS-XM0104

Khuôn bánh pizza 9 icnh KS-XM0104

219.000 VNĐ

 

Kích thước

228*218*38

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh pizza 9 icnh KS-XM0104

KS-XM0104

Giá: 219.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh pizza 8 icnh KS-XM0138

Khuôn bánh pizza 8 icnh KS-XM0138

179.000 VNĐ

 

Kích thước

205*185*38

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

   

 

Khuôn bánh pizza 8 icnh KS-XM0138

KS-XM0138

Giá: 179.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh pizza 6 icnh KS-XM0137

Khuôn bánh pizza 6 icnh KS-XM0137

99.000 VNĐ

 

Kích thước

153*134*35

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh pizza 6 icnh KS-XM0137

KS-XM0137

Giá: 99.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh đa năng 16 icnh KS-XM0071

Khuôn bánh đa năng 16 icnh KS-XM0071

199.000 VNĐ

 

Kích thước

406X395X79

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim  nhôm

 

Khuôn bánh đa năng 16 icnh KS-XM0071

KS-XM0071

Giá: 199.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh đa năng 14 icnh KS-XM0070

Khuôn bánh đa năng 14 icnh KS-XM0070

169.000 VNĐ

 

Kích thước

356X345X79

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh đa năng 14 icnh KS-XM0070

KS-XM0070

Giá: 169.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh đa năng 12 icnh KS-XM0069

Khuôn bánh đa năng 12 icnh KS-XM0069

129.000 VNĐ

 

Kích thước

305X299X79

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh đa năng 12 icnh KS-XM0069

KS-XM0069

Giá: 129.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh đa năng 10 icnh KS-XM0068

Khuôn bánh đa năng 10 icnh KS-XM0068

119.000 VNĐ

 

Kích thước

254X248X79

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim  nhôm

 

Khuôn bánh đa năng 10 icnh KS-XM0068

KS-XM0068

Giá: 119.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh đa năng 9 inch KS-XM0067

Khuôn bánh đa năng 9 inch KS-XM0067

109.000 VNĐ

 

Kích thước

229X223X74

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh đa năng 9 inch KS-XM0067

KS-XM0067

Giá: 109.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh đa năng 8 inch KS-XM0066

Khuôn bánh đa năng 8 inch KS-XM0066

99.000 VNĐ

 

Kích thước

203X197X74

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim  nhôm

 

Khuôn bánh đa năng 8 inch KS-XM0066

KS-XM0066

Giá: 99.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh đa năng 7 inch KS-XM0065

Khuôn bánh đa năng 7 inch KS-XM0065

85.000 VNĐ

 

Kích thước

178X172X74

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim  nhôm

 

Khuôn bánh đa năng 7 inch KS-XM0065

KS-XM0065

Giá: 85.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh đa năng KS-XM0064

Khuôn bánh đa năng KS-XM0064

75.000 VNĐ

 

Kích thước

152X147X69

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim  nhôm

 

Khuôn bánh đa năng KS-XM0064

KS-XM0064

Giá: 75.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì lượn sóng 1200g chống dính

Khuôn bánh mì lượn sóng 1200g chống dính

398.000 VNĐ

 

Kích thước

370*120*125(361*116)

Trọng lượng

kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì lượn sóng 1200g chống dính

KS-XM0099

Giá: 398.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì lượn sóng 1000g chống dính

Khuôn bánh mì lượn sóng 1000g chống dính

358.000 VNĐ

 

Kích thước

327*121*121(312*119)

Trọng lượng

kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì lượn sóng 1000g chống dính

KS-XM0098

Giá: 358.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì lượn sóng 900g chống dính

Khuôn bánh mì lượn sóng 900g chống dính

318.000 VNĐ

 

Kích thước

327*106*122(316*100)

Trọng lượng

kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì lượn sóng 900g chống dính

KS-XM0097

Giá: 318.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì lượn sóng 750g chống dính

Khuôn bánh mì lượn sóng 750g chống dính

288.000 VNĐ

 

Kích thước

316*100*116(305*93)

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì lượn sóng 750g chống dính

KS-XM0096

Giá: 288.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì lượn sóng 600g chống dính

Khuôn bánh mì lượn sóng 600g chống dính

249.000 VNĐ

 

Kích thước

309*91*107(300*84)

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì lượn sóng 600g chống dính

KS-XM0095

Giá: 249.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì lượn sóng 450g chống dính

Khuôn bánh mì lượn sóng 450g chống dính

219.000 VNĐ

 

Kích thước

197*106*110(186*101)

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì lượn sóng 450g chống dính

KS-XM0094

Giá: 219.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì lượn sóng 385g chống dính

Khuôn bánh mì lượn sóng 385g chống dính

199.000 VNĐ

 

Kích thước

217*94*77(211*88)

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì lượn sóng 385g chống dính

KS-XM0093

Giá: 199.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì 1200g chống dính KS-XM0078

Khuôn bánh mì 1200g chống dính KS-XM0078

338.000 VNĐ

 

Kích thước

370*120*125(361*116)

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì 1200g chống dính KS-XM0078

KS-XM0078

Giá: 338.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì 1000g chống dính KS-XM0077

Khuôn bánh mì 1000g chống dính KS-XM0077

318.000 VNĐ

 

Kích thước

327*121*121(312*119)

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì 1000g chống dính KS-XM0077

KS-XM0077

Giá: 318.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì 900g chống dính KS-XM0076

Khuôn bánh mì 900g chống dính KS-XM0076

278.000 VNĐ

 

Kích thước

327*106*122(316*100)

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì 900g chống dính KS-XM0076

KS-XM0076

Giá: 278.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì 750g chống dính KS-XM0075

Khuôn bánh mì 750g chống dính KS-XM0075

239.000 VNĐ

 

Kích thước

316*100*116(305*93)

Trọng lượng

kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì 750g chống dính KS-XM0075

KS-XM0075

Giá: 239.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì 600g chống dính KS-XM0074

Khuôn bánh mì 600g chống dính KS-XM0074

209.000 VNĐ

 

Kích thước

309*91*107(300*84)

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì 600g chống dính KS-XM0074

KS-XM0074

Giá: 209.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì nướng 450g chống dính KS-XM0073

Khuôn bánh mì nướng 450g chống dính KS-XM0073

179.000 VNĐ

 

Kích thước

197*106*110(186*101)

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì nướng 450g chống dính KS-XM0073

KS-XM0073

Giá: 179.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì 385g không dính KS-XM0072

Khuôn bánh mì 385g không dính KS-XM0072

169.000 VNĐ

 

Kích thước

217*94*77

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì 385g không dính KS-XM0072

KS-XM0072

Giá: 169.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì 1200g KS-XM0085

Khuôn bánh mì 1200g KS-XM0085

209.000 VNĐ

 

Kích thước

370*120*125

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì 1200g KS-XM0085

KS-XM0085

Giá: 209.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn nướng bánh mì 1000g KS-XM0084

Khuôn nướng bánh mì 1000g KS-XM0084

189.000 VNĐ

 

Kích thước

327*121*121

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn nướng bánh mì 1000g KS-XM0084

KS-XM0084

Giá: 189.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn nướng bánh mì 900g KS-XM0083

Khuôn nướng bánh mì 900g KS-XM0083

169.000 VNĐ

 

Kích thước

327*106*122

Trọng lượng

kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn nướng bánh mì 900g KS-XM0083

KS-XM0083

Giá: 169.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn nướng bánh mì 750g KS-XM0082

Khuôn nướng bánh mì 750g KS-XM0082

159.000 VNĐ

 

Kích thước

316*100*116

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn nướng bánh mì 750g KS-XM0082

KS-XM0082

Giá: 159.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn nướng bánh mì 600g KS-XM0081

Khuôn nướng bánh mì 600g KS-XM0081

139.000 VNĐ

 

Kích thước

309*91*107

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn nướng bánh mì 600g KS-XM0081

KS-XM0081

Giá: 139.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì 450g KS-XM0080

Khuôn bánh mì 450g KS-XM0080

119.000 VNĐ

 

Kích thước

197*106*110

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

Tiết chế bề mặt Mặt phẳng/trơn

 

Khuôn bánh mì 450g KS-XM0080

KS-XM0080

Giá: 119.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì 385g KS-XM0079

Khuôn bánh mì 385g KS-XM0079

90.000 VNĐ

 

Kích thước

217*94*77

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì 385g KS-XM0079

KS-XM0079

Giá: 90.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh mì 250g KS-XM0136

Khuôn bánh mì 250g KS-XM0136

80.000 VNĐ

 

Kích thước

 

Trọng lượng

 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khuôn bánh mì 250g KS-XM0136

KS-XM0136

Giá: 80.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nướng mạ nhôm KS-XM0060

Khay nướng mạ nhôm KS-XM0060

348.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*15

Trọng lượng

4.2 kg

Chất liệu

Mạ nhôm

 

Khay nướng mạ nhôm KS-XM0060

KS-XM0060

Giá: 348.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nướng 4 rãnh kiểu Pháp chống dính

Khay nướng 4 rãnh kiểu Pháp chống dính

646.000 VNĐ

 

 

Kích thước

400*600*35 

Kích thước rãnh 66*25

Trọng lượng

3 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khay nướng 4 rãnh kiểu Pháp chống dính

KS-XM0059

Giá: 646.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay bánh 4 rãnh kiểu Pháp không dính

Khay bánh 4 rãnh kiểu Pháp không dính

646.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*35 

Trọng lượng

3 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khay bánh 4 rãnh kiểu Pháp không dính

KS-XM0058

Giá: 646.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay hợp kim nhôm 4 rãnh kiểu Pháp KS-XM0087

Khay hợp kim nhôm 4 rãnh kiểu Pháp KS-XM0087

497.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*35 
Kích thước rãnh 66*25

Trọng lượng

3 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

 

Khay hợp kim nhôm 4 rãnh kiểu Pháp KS-XM0087

KS-XM0087

Giá: 497.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay hợp kim nhôm 4 rãnh kiểu Pháp KS-XM0086

Khay hợp kim nhôm 4 rãnh kiểu Pháp KS-XM0086

497.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*35 
Kích thước rãnh 86*25

Trọng lượng

3 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

   

 

Khay hợp kim nhôm 4 rãnh kiểu Pháp KS-XM0086

KS-XM0086

Giá: 497.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nhôm thủ công KS-XM0023

Khay nhôm thủ công KS-XM0023

259.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*50

Trọng lượng

2.8 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khay nhôm thủ công KS-XM0023

KS-XM0023

Giá: 259.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay sắt thủ công KS-XM0026

Khay sắt thủ công KS-XM0026

90.000 VNĐ

 

Kích thước

500*600*50

Trọng lượng

2.8 kg

Chất liệu

Bản sắt

 

Khay sắt thủ công KS-XM0026

KS-XM0026

Giá: 90.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay sắt thủ công KS-XM0025

Khay sắt thủ công KS-XM0025

80.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*50

Trọng lượng

2.4 kg

Chất liệu

Bản sắt

 

Khay sắt thủ công KS-XM0025

KS-XM0025

Giá: 80.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nướng sắt lòng trũng thấp dạng kéo

Khay nướng sắt lòng trũng thấp dạng kéo

109.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*30

Trọng lượng

2.7 kg

Chất liệu

bản sắt

 

Khay nướng sắt lòng trũng thấp dạng kéo

KS-XM0027

Giá: 109.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nướng sắt lòng trũng cao dạng kéo

Khay nướng sắt lòng trũng cao dạng kéo

129.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*50

Trọng lượng

3.4 kg

Chất liệu

bản sắt

 

Khay nướng sắt lòng trũng cao dạng kéo

KS-XM0028

Giá: 129.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay hợp kim nhôm góc tròn chống dính

Khay hợp kim nhôm góc tròn chống dính

378.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*11

Trọng lượng

2 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khay hợp kim nhôm góc tròn chống dính

KS-XM0135

Giá: 378.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay hợp kim nhôm góc tròn KS-XM0134

Khay hợp kim nhôm góc tròn KS-XM0134

269.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*11

Trọng lượng

2 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khay hợp kim nhôm góc tròn KS-XM0134

KS-XM0134

Giá: 269.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nướng bánh chống dính mạ nhôm cao cấp

Khay nướng bánh chống dính mạ nhôm cao cấp

477.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*30(∮2*2)

Trọng lượng

47 kg

Chất liệu

Mạ nhôm

 

Khay nướng bánh chống dính mạ nhôm cao cấp

KS-XM0130

Giá: 477.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nướng bánh cao mạ nhôm bền KS-XM0041

Khay nướng bánh cao mạ nhôm bền KS-XM0041

428.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*50

Trọng lượng

4.6 kg

Chất liệu

Mạ nhôm

 

Khay nướng bánh cao mạ nhôm bền KS-XM0041

KS-XM0041

Giá: 428.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay bánh cao mạ nhôm bền KS-XM0040

Khay bánh cao mạ nhôm bền KS-XM0040

418.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*30

Trọng lượng

4.1 kg

Chất liệu

Mạ nhôm

 

Khay bánh cao mạ nhôm bền KS-XM0040

KS-XM0040

Giá: 418.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nướng bánh cao không mạ nhôm KS-XM0039

Khay nướng bánh cao không mạ nhôm KS-XM0039

378.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*50

Trọng lượng

3.9 kg

Chất liệu

 

 

Khay nướng bánh cao không mạ nhôm KS-XM0039

KS-XM0039

Giá: 378.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay bánh thấp không mạ nhôm KS-XM0038

Khay bánh thấp không mạ nhôm KS-XM0038

358.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*30

Trọng lượng

3.6 kg

Chất liệu

 

 

Khay bánh thấp không mạ nhôm KS-XM0038

KS-XM0038

Giá: 358.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nướng bánh mạ nhôm KS-XM0035

Khay nướng bánh mạ nhôm KS-XM0035

249.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*30

Trọng lượng

4.1 kg

Chất liệu

Mạ nhôm

 

Khay nướng bánh mạ nhôm KS-XM0035

KS-XM0035

Giá: 249.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nướng bánh cao mạ nhôm KS-XM0031

Khay nướng bánh cao mạ nhôm KS-XM0031

268.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*50

Trọng lượng

4.6 kg

Chất liệu

Mạ nhôm

 

Khay nướng bánh cao mạ nhôm KS-XM0031

KS-XM0031

Giá: 268.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nướng bánh thấp mạ nhôm KS-XM0034

Khay nướng bánh thấp mạ nhôm KS-XM0034

199.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*30

Trọng lượng

3.7 kg

Chất liệu

Mạ nhôm

 

Khay nướng bánh thấp mạ nhôm KS-XM0034

KS-XM0034

Giá: 199.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nướng bánh thấp mạ nhôm KS-XM0030

Khay nướng bánh thấp mạ nhôm KS-XM0030

209.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*30

Trọng lượng

3.8 kg

Chất liệu

Mạ nhôm

 

Khay nướng bánh thấp mạ nhôm KS-XM0030

KS-XM0030

Giá: 209.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nướng bánh thấp mạ nhôm KS-XM0033

Khay nướng bánh thấp mạ nhôm KS-XM0033

159.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*30

Trọng lượng

3.2 kg

Chất liệu

Mạ nhôm

 

Khay nướng bánh thấp mạ nhôm KS-XM0033

KS-XM0033

Giá: 159.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nướng bánh cao mạ nhôm KS-XM0133

Khay nướng bánh cao mạ nhôm KS-XM0133

169.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*50

Trọng lượng

3.4 kg

Chất liệu

Mạ nhôm

 

Khay nướng bánh cao mạ nhôm KS-XM0133

KS-XM0133

Giá: 169.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nướng bánh thấp mạ nhôm KS-XM0032

Khay nướng bánh thấp mạ nhôm KS-XM0032

144.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*30

Trọng lượng

2.9 kg

Chất liệu

Mạ nhôm

 

Khay nướng bánh thấp mạ nhôm KS-XM0032

KS-XM0032

Giá: 144.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay bánh cao mạ nhôm KS-XM0029

Khay bánh cao mạ nhôm KS-XM0029

149.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*50

Trọng lượng

3.1 kg

Chất liệu

Mạ nhôm

 

Khay bánh cao mạ nhôm KS-XM0029

KS-XM0029

Giá: 149.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay bánh cao hợp kim nhôm KS-XM0012

Khay bánh cao hợp kim nhôm KS-XM0012

249.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*50

Trọng lượng

2.7 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

Khay bánh cao hợp kim nhôm KS-XM0012

KS-XM0012

Giá: 249.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay bánh thấp hợp kim nhôm KS-XM0005

Khay bánh thấp hợp kim nhôm KS-XM0005

239.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*30

Trọng lượng

2.5 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

 

 

 

Khay bánh thấp hợp kim nhôm KS-XM0005

KS-XM0005

Giá: 239.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nướng bánh có lỗ KS-XM0016

Khay nướng bánh có lỗ KS-XM0016

229.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*30

Trọng lượng

2 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

Số lượng

30

 

 

 

Khay nướng bánh có lỗ KS-XM0016

KS-XM0016

Giá: 229.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay bánh cao hợp kim nhôm KS-XM0011

Khay bánh cao hợp kim nhôm KS-XM0011

209.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*50

Trọng lượng

2.5 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

Số lượng

25

 

 
   

 

Khay bánh cao hợp kim nhôm KS-XM0011

KS-XM0011

Giá: 209.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay bánh thấp hợp kim nhôm KS-XM0004

Khay bánh thấp hợp kim nhôm KS-XM0004

199.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*30

Trọng lượng

2.4 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

Số lượng

25

 

 
   

 

Khay bánh thấp hợp kim nhôm KS-XM0004

KS-XM0004

Giá: 199.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay bánh cao hợp kim nhôm KS-XM0009

Khay bánh cao hợp kim nhôm KS-XM0009

159.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*50

Trọng lượng

2.2 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

Số lượng

30

   

 

Khay bánh cao hợp kim nhôm KS-XM0009

KS-XM0009

Giá: 159.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay bánh thấp hợp kim nhôm KS-XM0002

Khay bánh thấp hợp kim nhôm KS-XM0002

149.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*30

Trọng lượng

2.1 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

Số lượng

30

 

 

 

Khay bánh thấp hợp kim nhôm KS-XM0002

KS-XM0002

Giá: 149.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay bánh cao hợp kim nhôm KS-XM0132

Khay bánh cao hợp kim nhôm KS-XM0132

134.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*50

Trọng lượng

2 kg

Chất liệu

 Hợp kim nhôm

Số lượng

30

 

 

 

Khay bánh cao hợp kim nhôm KS-XM0132

KS-XM0132

Giá: 134.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay bánh thấp hợp kim nhôm KS-XM0131

Khay bánh thấp hợp kim nhôm KS-XM0131

129.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*30

Trọng lượng

1.9 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

Số lượng

30

 

 

 

Khay bánh thấp hợp kim nhôm KS-XM0131

KS-XM0131

Giá: 129.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay bánh cao hợp kim nhôm KS-XM0008

Khay bánh cao hợp kim nhôm KS-XM0008

124.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*50

Trọng lượng

1.8 kg

Chất liệu

hợp kim nhôm

Số lượng

30

 

 

 

Khay bánh cao hợp kim nhôm KS-XM0008

KS-XM0008

Giá: 124.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay nướng bánh thấp hợp kim nhôm KS-XM0001

Khay nướng bánh thấp hợp kim nhôm KS-XM0001

119.000 VNĐ

 

Kích thước

400*600*30

Trọng lượng

1.7 kg

Chất liệu

Hợp kim nhôm

Số lượng

30

 

 

 

Khay nướng bánh thấp hợp kim nhôm KS-XM0001

KS-XM0001

Giá: 119.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao 2 bánh KS-140

Dao 2 bánh KS-140

59.000 VNĐ

Model: KS-140

Số lượng: 20 chiếc

Dao 2 bánh KS-140

KS-140

Giá: 59.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao bánh quy KS-139

Dao bánh quy KS-139

59.000 VNĐ

Model: KS-139

Số lượng: 20 chiếc

Dao bánh quy KS-139

KS-139

Giá: 59.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao bánh quy KS-138

Dao bánh quy KS-138

69.000 VNĐ

Model: KS-138

Số lượng: 20 chiếc

 

Dao bánh quy KS-138

KS-138

Giá: 69.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao bánh hình tam giác KS-137

Dao bánh hình tam giác KS-137

644.000 VNĐ

Model: KS-137

Số lượng: 10 chiếc/hộp

Kích thước: 80x380 mm (nhỏ)

                  80x430 mm (vừa)

                  80x500 mm (to)

 

Dao bánh hình tam giác KS-137

KS-137

Giá: 644.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao 7 bánh KS-136

Dao 7 bánh KS-136

891.000 VNĐ

Model: KS-136

Dao 7 bánh KS-136

KS-136

Giá: 891.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao 5 bánh KS-135

Dao 5 bánh KS-135

594.000 VNĐ

Model: KS-135

Dao 5 bánh KS-135

KS-135

Giá: 594.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao 7 bánh 2 đầu KS-134

Dao 7 bánh 2 đầu KS-134

1.287.000 VNĐ

Model: KS-134

Dao 7 bánh 2 đầu KS-134

KS-134

Giá: 1.287.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao 5 bánh 2 đầu KS-133

Dao 5 bánh 2 đầu KS-133

990.000 VNĐ

Model: KS-133

Dao 5 bánh 2 đầu KS-133

KS-133

Giá: 990.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy cắt bánh Gato KS-162

Máy cắt bánh Gato KS-162

198.000 VNĐ

Model: KS-162

Máy cắt bánh Gato KS-162

KS-162

Giá: 198.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy cắt bánh Gato KS-161

Máy cắt bánh Gato KS-161

228.000 VNĐ

Model: KS-161

Số lượng: 12/18 chiếc

Máy cắt bánh Gato KS-161

KS-161

Giá: 228.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy cắt bánh Gato KS-160

Máy cắt bánh Gato KS-160

228.000 VNĐ

Model: KS-160

Số lượng: 14/16 chiếc

Máy cắt bánh Gato KS-160

KS-160

Giá: 228.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy cắt bánh Gato KS-159

Máy cắt bánh Gato KS-159

228.000 VNĐ

Model: KS-159

Số lượng: 10/12 chiếc/hộp

Máy cắt bánh Gato KS-159

KS-159

Giá: 228.000 VNĐ

Mua Hàng
Máy cắt bánh gato KS-158

Máy cắt bánh gato KS-158

178.000 VNĐ

Model: KS-158

Số lượng: 10/12 chiếc/hộp

Máy cắt bánh gato KS-158

KS-158

Giá: 178.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao cắt 2 cán KS-98

Dao cắt 2 cán KS-98

248.000 VNĐ

Model: KS-98

Dao cắt 2 cán KS-98

KS-98

Giá: 248.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao cắt 2 cán màu hồng xám

Dao cắt 2 cán màu hồng xám

347.000 VNĐ

Model: KS-97

Dao cắt 2 cán màu hồng xám

KS-97

Giá: 347.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao cắt 2 cán

Dao cắt 2 cán

297.000 VNĐ

Model: KS-96

Dao cắt 2 cán

KS-96

Giá: 297.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao gạt cán ABS màu xám

Dao gạt cán ABS màu xám

79.000 VNĐ

Model: KS-95

Dao gạt cán ABS màu xám

KS-95

Giá: 79.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao gạt hình bán nguyệt

Dao gạt hình bán nguyệt

119.000 VNĐ

Model: KS-94

Dao gạt hình bán nguyệt

KS-94

Giá: 119.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao gạt bằng thép KS-93

Dao gạt bằng thép KS-93

69.000 VNĐ

Model: KS-93

Dao gạt bằng thép KS-93

KS-93

Giá: 69.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao gạt cán kim loại KS-92

Dao gạt cán kim loại KS-92

119.000 VNĐ

Model: KS-92

Dao gạt cán kim loại KS-92

KS-92

Giá: 119.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao gạt cán gỗ tốt KS-91

Dao gạt cán gỗ tốt KS-91

69.000 VNĐ

Model: KS-91

Dao gạt cán gỗ tốt KS-91

KS-91

Giá: 69.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao gạt cán gỗ KS-90

Dao gạt cán gỗ KS-90

59.000 VNĐ

Model: KS-90

Dao gạt cán gỗ KS-90

KS-90

Giá: 59.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao gạt bánh bằng thép

Dao gạt bánh bằng thép

119.000 VNĐ

Model: KS-89

Dao gạt bánh bằng thép

KS-89

Giá: 119.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao cắt mì spagetti

Dao cắt mì spagetti

69.000 VNĐ

Model: KS-88

Dao cắt mì spagetti

KS-88

Giá: 69.000 VNĐ

Mua Hàng
Bộ dao nghệ thuật

Bộ dao nghệ thuật

198.000 VNĐ

Model: KS-87

Bộ dao nghệ thuật

KS-87

Giá: 198.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao hình lá tre cong KS-82

Dao hình lá tre cong KS-82

84.000 VNĐ

 

Model

KS-82

Kích thước

5/6/7/8/9/10/11/12 inch

12 cái/hộp  
Giá 5 inch: 35.000 VNĐ

 

6 inch: 40.000 VNĐ

  7 inch: 50.000 VNĐ
 

8 inch: 55.000 VNĐ

  9 inch: 60.000 VNĐ
 

10 inch: 64.000 VNĐ

  11 inch: 74.000 VNĐ
 

12 inch: 84.000 VNĐ

 

 

Dao hình lá tre cong KS-82

KS-82

Giá: 84.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao hình lá tre nhỏ KS-81

Dao hình lá tre nhỏ KS-81

35.000 VNĐ

 

Model

KS-81

Kích thước

4/5/6 inch

12 cái/hộp  

Giá

4 inch: 30.000 VNĐ

 

5 inch: 33.000 VNĐ

 

6 inch: 35.000 VNĐ

 

 

 

Dao hình lá tre nhỏ KS-81

KS-81

Giá: 35.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao hình lá tre KS-80

Dao hình lá tre KS-80

84.000 VNĐ

 

 

Model

KS-80

Kích thước

5/6/7/8/9/10/11/12 inch

12 cái/hộp  
Giá 5 inch: 35.000 VNĐ

 

6 inch: 40.000 VNĐ

  7 inch: 50.000 VNĐ
 

8 inch: 55.000 VNĐ

  9 inch: 60.000 VNĐ
 

10 inch: 64.000 VNĐ

  11 inch: 74.000 VNĐ
 

12 inch: 84.000 VNĐ

 

 
 

 

 

Dao hình lá tre KS-80

KS-80

Giá: 84.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao cắt bánh ga tô KS-79

Dao cắt bánh ga tô KS-79

257.000 VNĐ

 

Model

KS-79

Kích thước

6/7/8/9/10/11/12 inch

12 cái/hộp  

Giá

6 inch: 367.000 VNĐ

  7 inch: 257.000 VNĐ
 

8 inch: 248.000 VNĐ

  9 inch: 238.000 VNĐ
 

10 inch: 228.000 VNĐ

  11 inch: 217.000 VNĐ
 

12 inch: 208.000 VNĐ

 

 
 

 

Dao cắt bánh ga tô KS-79

KS-79

Giá: 257.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao cắt bánh ga tô lưỡi răng cưa to KS-78

Dao cắt bánh ga tô lưỡi răng cưa to KS-78

257.000 VNĐ

Kích thước: 10/12/14 inch

12 cái/hộp

Giá: 10 inch: 257.000 VNĐ

       12 inch: 257.000 VNĐ

       14 inch: 257.000 VNĐ

Dao cắt bánh ga tô lưỡi răng cưa to KS-78

KS-78

Giá: 257.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao cắt bánh ga tô lưỡi răng cưa to KS-77

Dao cắt bánh ga tô lưỡi răng cưa to KS-77

129.000 VNĐ

Kich thước: 10/12/14 inch

12 cái/hộp

Giá: 10 inch: 109.000 VNĐ

       12 inch: 119.000 VNĐ

       14 inch: 129.000 VNĐ

Dao cắt bánh ga tô lưỡi răng cưa to KS-77

KS-77

Giá: 129.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao cắt bánh ga tô lưỡi răng cưa thô

Dao cắt bánh ga tô lưỡi răng cưa thô

129.000 VNĐ

Kích thước: 10/12/14 inch

12 cái/hộp

Giá: 10 inch: 109.000 VNĐ

       12 inch: 119.000 VNĐ

       14 inch: 129.000 VNĐ

Dao cắt bánh ga tô lưỡi răng cưa thô

KS-76

Giá: 129.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao cắt bánh ga tô

Dao cắt bánh ga tô

69.000 VNĐ

Kích thước: 12/14 inch

20 cái/hộp

Giá: 12 inch: 59.000 VNĐ

       14 inch: 69.000 VNĐ

Dao cắt bánh ga tô

KS-75

Giá: 69.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao cắt bánh ga tô răng cưa to

Dao cắt bánh ga tô răng cưa to

69.000 VNĐ

Kích thước: 12/14 inch

20 chiếc/hộp

Giá: 12 inch: 59.000 VNĐ

       14 inch: 69.000 VNĐ

Dao cắt bánh ga tô răng cưa to

KS-74

Giá: 69.000 VNĐ

Mua Hàng
Dao cắt bánh ga tô răng cưa nhỏ

Dao cắt bánh ga tô răng cưa nhỏ

69.000 VNĐ

Model: KS-73

Kích thước 12/14 inch

20 cái/hộp

Giá: 12 inch: 59.000 VNĐ

       14 inch: 69.000 VNĐ

 

Dao cắt bánh ga tô răng cưa nhỏ

KS-73

Giá: 69.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn tròn rỗng H06

Khuôn tròn rỗng H06

37.000 VNĐ

Kich thước: 100x80x30 mm

Khuôn tròn rỗng H06

KS-36

Giá: 37.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn tròn rỗng H05

Khuôn tròn rỗng H05

67.000 VNĐ

Kích thước: 120x90x50 mm

Khuôn tròn rỗng H05

KS-35

Giá: 67.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn tròn rỗng H04

Khuôn tròn rỗng H04

163.000 VNĐ

Kích thước: 215x80x73 mm

Khuôn tròn rỗng H04

KS-34

Giá: 163.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn tròn rỗng H03

Khuôn tròn rỗng H03

134.000 VNĐ

Kích thước: 178x65x60 mm

Khuôn tròn rỗng H03

KS-33

Giá: 134.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn tròn rỗng H02

Khuôn tròn rỗng H02

94.000 VNĐ

Kích thước: 130x48x55 mm

Khuôn tròn rỗng H02

KS-32

Giá: 94.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn tròn rỗng H01

Khuôn tròn rỗng H01

25.000 VNĐ

Kích thước: 80x68x26 mm

Khuôn tròn rỗng H01

KS-31

Giá: 25.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn rỗng tâm KS-30

Khuôn rỗng tâm KS-30

18.000 VNĐ

Kích thước: 77x60x22 mm

Khuôn rỗng tâm KS-30

KS-30

Giá: 18.000 VNĐ

Mua Hàng
Xẻng không lỗ

Xẻng không lỗ

69.000 VNĐ

Model: KS-66

Xẻng không lỗ

KS-66

Giá: 69.000 VNĐ

Mua Hàng
Xẻng nhỏ có lỗ

Xẻng nhỏ có lỗ

69.000 VNĐ

Model: KS-65

Xẻng nhỏ có lỗ

KS-65

Giá: 69.000 VNĐ

Mua Hàng
Xẻng nhọn

Xẻng nhọn

79.000 VNĐ

Model: KS-64

Xẻng nhọn

KS-64

Giá: 79.000 VNĐ

Mua Hàng
Xẻng kiểu Nhật

Xẻng kiểu Nhật

99.000 VNĐ

Model: KS-63

Xẻng kiểu Nhật

KS-63

Giá: 99.000 VNĐ

Mua Hàng
Xẻng 818

Xẻng 818

79.000 VNĐ

Model: KS-62

Xẻng 818

KS-62

Giá: 79.000 VNĐ

Mua Hàng
Xẻng bánh ga tô 9010

Xẻng bánh ga tô 9010

317.000 VNĐ

Model: KS-61

Xẻng bánh ga tô 9010

KS-61

Giá: 317.000 VNĐ

Mua Hàng
Xẻng bồ tát

Xẻng bồ tát

198.000 VNĐ

Model: KS-60

Xẻng bồ tát

KS-60

Giá: 198.000 VNĐ

Mua Hàng
Xẻng KS-59

Xẻng KS-59

139.000 VNĐ

Model: KS-59

Xẻng KS-59

KS-59

Giá: 139.000 VNĐ

Mua Hàng
Xẻng hình chữ nhật 9012

Xẻng hình chữ nhật 9012

297.000 VNĐ

Model: KS-58

Xẻng hình chữ nhật 9012

KS-58

Giá: 297.000 VNĐ

Mua Hàng
Xẻng vuông 9011

Xẻng vuông 9011

277.000 VNĐ

Model: KS-57

Xẻng vuông 9011

KS-57

Giá: 277.000 VNĐ

Mua Hàng
Xẻng cong có lỗ 909

Xẻng cong có lỗ 909

139.000 VNĐ

Model: KS-56

Xẻng cong có lỗ 909

KS-56

Giá: 139.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn liền 6 hình quả trứng nhỏ chống dính

Khuôn liền 6 hình quả trứng nhỏ chống dính

1.287.000 VNĐ

Model: KS-52

Khuôn liền 6 hình quả trứng nhỏ chống dính

KS-52

Giá: 1.287.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh bao chống dính tròn to

Khuôn bánh bao chống dính tròn to

1.287.000 VNĐ

Model: KS-51

Khuôn bánh bao chống dính tròn to

KS-51

Giá: 1.287.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh 8 góc hình bánh xe chống dính

Khuôn bánh 8 góc hình bánh xe chống dính

891.000 VNĐ

Model: KS-50

Khuôn bánh 8 góc hình bánh xe chống dính

KS-50

Giá: 891.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh bao kiểu gợn sóng chống dính

Khuôn bánh bao kiểu gợn sóng chống dính

891.000 VNĐ

Model: KS-49

Khuôn bánh bao kiểu gợn sóng chống dính

KS-49

Giá: 891.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh bao hình trái tim chống dính

Khuôn bánh bao hình trái tim chống dính

891.000 VNĐ

Model: KS-48

Khuôn bánh bao hình trái tim chống dính

KS-48

Giá: 891.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh bông lan chống dính

Khuôn bánh bông lan chống dính

277.000 VNĐ

Model: KS-47

Khuôn bánh bông lan chống dính

KS-47

Giá: 277.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn liền 4, 220g, chống dính hình bánh xe

Khuôn liền 4, 220g, chống dính hình bánh xe

1.287.000 VNĐ

Model: KS-46

Khuôn liền 4, 220g, chống dính hình bánh xe

KS-46

Giá: 1.287.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn liền 2, 250g, chống dính hình bánh xe

Khuôn liền 2, 250g, chống dính hình bánh xe

1.287.000 VNĐ

Model: KS-45

Khuôn liền 2, 250g, chống dính hình bánh xe

KS-45

Giá: 1.287.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn liền 3, 420g, chống dính hình bánh xe

Khuôn liền 3, 420g, chống dính hình bánh xe

1.287.000 VNĐ

Model: KS-44

Khuôn liền 3, 420g, chống dính hình bánh xe

KS-44

Giá: 1.287.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn liền 3 chống dính hình bánh xe

Khuôn liền 3 chống dính hình bánh xe

1.287.000 VNĐ

Model: KS-43

Khuôn liền 3 chống dính hình bánh xe

KS-43

Giá: 1.287.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn liền 4 mặt, chống dính hình quả bom

Khuôn liền 4 mặt, chống dính hình quả bom

1.287.000 VNĐ

Model: KS-42

Khuôn liền 4 mặt, chống dính hình quả bom

KS-42

Giá: 1.287.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn liền 4 mặt, chống dính hình quả bóng

Khuôn liền 4 mặt, chống dính hình quả bóng

1.287.000 VNĐ

Model: KS-41

Khuôn liền 4 mặt, chống dính hình quả bóng

KS-41

Giá: 1.287.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh hình con hươu chở hàng

Khuôn bánh hình con hươu chở hàng

356.000 VNĐ

Model: KS-40

 

Khuôn bánh hình con hươu chở hàng

KS-40

Giá: 356.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn gấp chống dính hình quả trứng

Khuôn gấp chống dính hình quả trứng

277.000 VNĐ

Model: KS-39

Khuôn gấp chống dính hình quả trứng

KS-39

Giá: 277.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn gấp chống dính hình con lợn

Khuôn gấp chống dính hình con lợn

277.000 VNĐ

Model: KS-38

Khuôn gấp chống dính hình con lợn

KS-38

Giá: 277.000 VNĐ

Mua Hàng
Dụng cụ đánh kem bộ 8 chiếc

Dụng cụ đánh kem bộ 8 chiếc

168.000 VNĐ

 

Model

KS-23

Kích thước

10/12/14/16/18/20/22/24 inch

Giá

10 inch: 99.000 VNĐ

 

12 inch: 108.000 VNĐ

 

14 inch: 119.000 VNĐ

 

16 inch: 129.000 VNĐ

 

18 inch: 139.000 VNĐ

 

20 inch: 149.000 VNĐ

 

22 inch: 158.000 VNĐ

 

24 inch: 168.000 VNĐ

 

 

 

Dụng cụ đánh kem bộ 8 chiếc

KS-23

Giá: 168.000 VNĐ

Mua Hàng
Dụng cụ đánh kem bộ 6 chiếc

Dụng cụ đánh kem bộ 6 chiếc

119.000 VNĐ

 

Model

KS-22

Kích thước

10/12/14/16/18/20 inch

Giá

10 inch: 69.000 VNĐ

 

12 inch: 179.000 VNĐ

 

14 inch: 89.000 VNĐ

 

16 inch: 99.000 VNĐ

 

18 inch: 109.000 VNĐ

 

20 inch: 119.000 VNĐ

 

 

 

Dụng cụ đánh kem bộ 6 chiếc

KS-22

Giá: 119.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh hình hoa mai 8 mẫu

Khuôn bánh hình hoa mai 8 mẫu

297.000 VNĐ

Model: KS-17

Số lượng: 8 chiếc/hộp

Khuôn bánh hình hoa mai 8 mẫu

KS-17

Giá: 297.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn làm bánh hình ngôi sao 7 mẫu

Khuôn làm bánh hình ngôi sao 7 mẫu

297.000 VNĐ

Model: KS-16

Số lượng: 7 chiếc/hộp

Khuôn làm bánh hình ngôi sao 7 mẫu

KS-16

Giá: 297.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh hình trái tim 7 mẫu

Khuôn bánh hình trái tim 7 mẫu

297.000 VNĐ

Model: KS-15

Số lượng: 7 chiếc/hộp

Khuôn bánh hình trái tim 7 mẫu

KS-15

Giá: 297.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn làm bánh điểm tâm 12 mẫu răng cưa

Khuôn làm bánh điểm tâm 12 mẫu răng cưa

297.000 VNĐ

Model: KS-14

Số lượng: 12 chiếc/hộp

Khuôn làm bánh điểm tâm 12 mẫu răng cưa

KS-14

Giá: 297.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn làm bánh điểm tâm 12 mẫu kiểu mịn

Khuôn làm bánh điểm tâm 12 mẫu kiểu mịn

297.000 VNĐ

Model: KS-13

Số lượng: 12 chiếc/hộp

Khuôn làm bánh điểm tâm 12 mẫu kiểu mịn

KS-13

Giá: 297.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn làm bánh điểm tâm 8 mẫu răng cưa

Khuôn làm bánh điểm tâm 8 mẫu răng cưa

297.000 VNĐ

Model: KS-12

Số lượng: 8 chiếc/hộp

Khuôn làm bánh điểm tâm 8 mẫu răng cưa

KS-12

Giá: 297.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn làm bánh điểm tâm 8 mẫu kiểu mịn

Khuôn làm bánh điểm tâm 8 mẫu kiểu mịn

297.000 VNĐ

Model: KS-11

Số lượng: 8 chiêc/hộp

 

Khuôn làm bánh điểm tâm 8 mẫu kiểu mịn

KS-11

Giá: 297.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh ga tô hình trái tim

Khuôn bánh ga tô hình trái tim

218.000 VNĐ

 

Model

KS-10

Kích thước

6/8/10/12 inch

Giá

6 inch: 158.000 VNĐ

 

8 inch: 178.000 VNĐ

 

10 inch: 198.000 VNĐ

 

12 inch: 218.000 VNĐ

 

 

 

Khuôn bánh ga tô hình trái tim

KS-10

Giá: 218.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh ga tô hình bán nguyệt

Khuôn bánh ga tô hình bán nguyệt

277.000 VNĐ

 

Model

KS-9

Kích thước

6/7/8/9/10/11/12 inch

Giá

6 inch: 129.000 VNĐ

 

7 inch: 149.000 VNĐ

 

8 inch: 168.000 VNĐ

 

9 inch: 198.000 VNĐ

 

10 inch: 218.000 VNĐ

 

11 inch: 257.000 VNĐ

 

12 inch: 277.000 VNĐ

 

 

 

Khuôn bánh ga tô hình bán nguyệt

KS-9

Giá: 277.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh thân cao không dính KS-8

Khuôn bánh thân cao không dính KS-8

248.000 VNĐ

 

Model

KS-8

Kích thước

4/5/6/7/8/9/10/11/12 inch

Giá

4 inch: 59.000 VNĐ

 

5 inch: 69.000 VNĐ

 

6 inch: 89.000 VNĐ

 

7 inch: 109.000 VNĐ

 

8 inch: 139.000 VNĐ

 

9 inch: 158.000 VNĐ

 

10 inch: 188.000 VNĐ

 

11 inch: 208.000 VNĐ

 

12 inch: 248.000 VNĐ

 

 

Khuôn bánh thân cao không dính KS-8

KS-8

Giá: 248.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh thân cao không dính KS-7

Khuôn bánh thân cao không dính KS-7

307.000 VNĐ

Model: KS-7

Kích thước: 4/5/6/7/8/9/10/11/12 inch

Giá: 4inch: 69.000 VNĐ

      5 inch: 89.000 VNĐ

      6 inch: 129.000 VNĐ

      7 inch: 149.000 VNĐ

      8 inch: 178.000 VNĐ

      9 inch: 198.000 VNĐ

      10 inch: 238.000 VNĐ

      11 inch: 277.000 VNĐ

      12 inch: 307.000 VNĐ

Khuôn bánh thân cao không dính KS-7

KS-7

Giá: 307.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn làm bánh pizza sâu chống dính

Khuôn làm bánh pizza sâu chống dính

198.000 VNĐ

 

Model: KS-6

Kích thước: 56/7/8/9/10/11/12 inch

Giá: 5 inch: 59.000 VNĐ

        6 inch: 79.000 VNĐ
        7 inch: 99.000 VNĐ
        8 inch: 119.000 VNĐ
        9 inch: 139.000 VNĐ
        10 inch: 158.000 VNĐ
        11 inch: 178.000 VNĐ
        12 inch: 198.000 VNĐ

 

 

 

 

 

Khuôn làm bánh pizza sâu chống dính

KS-6

Giá: 198.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn làm bánh pizza nông không dính

Khuôn làm bánh pizza nông không dính

119.000 VNĐ

 

Model: KS-5

Kích thước: 6/7/8/9/10/11/12 inch

Giá: 6 inch: 59.000 VNĐ

        7 inch: 69.000 VNĐ
        8 inch:79.000 VNĐ
        9 inch: 89.000 VNĐ
        10 inch: 99.000 VNĐ
        11 inch: 109.000 VNĐ
        12 inch: 119.000 VNĐ
 

 

 

 

 

 

Khuôn làm bánh pizza nông không dính

KS-5

Giá: 119.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn làm bánh pizza sâu

Khuôn làm bánh pizza sâu

336.000 VNĐ

 

Model: KS-4

Kích thước: 6/7/8/9/10/11/12 inch

Giá: 6 inch: 119.000 VNĐ

        7 inch: 146.000 VNĐ
        8 inch:183.000 VNĐ
        9 inch: 193.000 VNĐ
        10 inch: 232.000 VNĐ
        11 inch: 292.000 VNĐ
        12 inch: 336.000 VNĐ
 

 

 

 

Khuôn làm bánh pizza sâu

KS-4

Giá: 336.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn làm bánh pizza nông loại tốt

Khuôn làm bánh pizza nông loại tốt

277.000 VNĐ

 

Kích thước: 6/7/8/9/10/11/12 inch

Giá: 6 inch: 114.000 VNĐ

        7 inch: 129.000 VNĐ
        8 inch:149.000 VNĐ
        9 inch: 173.000 VNĐ
        10 inch: 210.000 VNĐ
        11 inch: 228.000 VNĐ
        12 inch: 277.000 VNĐ
 

 

Khuôn làm bánh pizza nông loại tốt

KS-3

Giá: 277.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh hoa cúc chống dính

Khuôn bánh hoa cúc chống dính

188.000 VNĐ

Model: KS-2

Kích thước: 6/8/10/12 inch

Giá: 6 inch: 79.000 VNĐ

        8 inch: 109.000 VNĐ
        10 inch: 159.000 VNĐ
        12 inch: 188.000 VND

 

Khuôn bánh hoa cúc chống dính

KS-2

Giá: 188.000 VNĐ

Mua Hàng
Khuôn bánh hình hoa cúc

Khuôn bánh hình hoa cúc

158.000 VNĐ

Model: KS-1

Kích thước: 6/8/10/12 inch

Giá: 6 inch: 60.000 VNĐ

        8 inch:79.000 VNĐ
        10 inch: 109.000 VNĐ
        12 inch: 158.000 VND

 

 

 

Khuôn bánh hình hoa cúc

KS-1

Giá: 158.000 VNĐ

Mua Hàng
Đăng Nhập
x
Chăm Sóc Khách Hàng

Email đặt hàng: hoanam@hoanam.vn