qc
qc

Bán hàng online :0989.288.298 - tp.hcm: 0989.069.088Biển báo khách sạn - Giá tốt nhất, Chất lượng cao - Hoa Nam

Biển báo trong khách sạn

Biển báo trong khách sạn

4.001.000 VNĐ

Đặc điểm của biển báo trong khách sạn

Model: A-39

Kích thước: 480*650*1300H

Chất liệu:

Biển báo trong khách sạn

A-39

Giá: 4.001.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo bầu dục kim loại đen

Biển báo bầu dục kim loại đen

2.772.000 VNĐ

Model: A-38A

Kích thước: 670*460*1340H

Chất liệu: titan/inox

Biển báo bầu dục kim loại đen

A-38A

Giá: 2.772.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo bầu dục

Biển báo bầu dục

2.800.000

Model: A-38

Kích thước: 670*460*1340H

Chất liệu: titan/inox

Biển báo bầu dục

A-38

Giá: 2.800.000

Mua Hàng
Biển báo cánh hoa lớn

Biển báo cánh hoa lớn

2.809.000 VNĐ

Model: A-37

Kích thước: 660*800*1450H

Chất liệu: titan/inox

Biển báo cánh hoa lớn

A-37

Giá: 2.809.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo mái vòm kim loại đen

Biển báo mái vòm kim loại đen

2.282.000 VNĐ

Model: A-36

Kích thước: 680*515*1340H

Chất liệu: inox/titan

Biển báo mái vòm kim loại đen

A-36

Giá: 2.282.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo nhãn vàng

Biển báo nhãn vàng

2.384.000 VNĐ

Model: A-35

Kích thước: 680*515*1340H

Chất liệu: Titan/inox

Biển báo nhãn vàng

A-35

Giá: 2.384.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo Châu Âu

Biển báo Châu Âu

2.310.000 VNĐ

Model: A-34

Kích thước: 726*450*1350H

Chất liệu: titan+kim loại

Biển báo Châu Âu

A-34

Giá: 2.310.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo có đèn (nhỏ)

Biển báo có đèn (nhỏ)

2.772.000 VNĐ

 

Model: A-33B

Kích thước: 520*420*1270H

Chất liệu: gỗ

 

Biển báo có đèn (nhỏ)

A-33B

Giá: 2.772.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo có đèn

Biển báo có đèn

3.003.000 VNĐ

 

Model: A-33A

Kích thước: 520*380*1320H

Chất liệu: inox/titan

 

Biển báo có đèn

A-33A

Giá: 3.003.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển đá cẩm thạch có đèn

Biển đá cẩm thạch có đèn

3.003.000 VNĐ

 

Model: A-33

Kích thước: 520*380*1320H

Chất liệu: inox/ titan

Biển đá cẩm thạch có đèn

A-33

Giá: 3.003.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo đá cẩm thạch có đèn

Biển báo đá cẩm thạch có đèn

3.049.000 VNĐ

Model: A-33

Kích thước: 520*380*1320H

Chất liệu: inox/ titan

Biển báo đá cẩm thạch có đèn

A-33

Giá: 3.049.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo hình tòa đá dạng kéo

Biển báo hình tòa đá dạng kéo

2.957.000 VNĐ

Model: A-32

Kích thước: 500*430*1280H

Chất liệu: Gỗ

Biển báo hình tòa đá dạng kéo

A-32

Giá: 2.957.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo Kim Châu

Biển báo Kim Châu

1.772.000 VNĐ

Model: A-31

Kích thước: 360*390*1250H

Biển báo Kim Châu

A-31

Giá: 1.772.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo dạng đỉnh-kim loại

Biển báo dạng đỉnh-kim loại

2.153.000 VNĐ

Model: A-30

Kích thước: 450*380*1250H

Biển báo dạng đỉnh-kim loại

A-30

Giá: 2.153.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo nghiêng hiệu Vương Dũng

Biển báo nghiêng hiệu Vương Dũng

1.478.000 VNĐ

Model: A-29

Kích thước: 550*450*1330H

Biển báo nghiêng hiệu Vương Dũng

A-29

Giá: 1.478.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo xoay hai mặt

Biển báo xoay hai mặt

2.130.000 VNĐ

Model: A-28

Kích thước: 815*615*1400H

Biển báo xoay hai mặt

A-28

Giá: 2.130.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển đỗ xe

Biển đỗ xe

1.109.000 VNĐ

Model: A-27B

Kích thước: 560*455*620H

Chất liệu: thép sơn

Biển đỗ xe

A-27B

Giá: 1.109.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo xe (nhỏ)

Biển báo xe (nhỏ)

1.534.000 VNĐ

Model: A-27A

Kích thước: 530*430*550H

 

Biển báo xe (nhỏ)

A-27A

Giá: 1.534.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển tìm người

Biển tìm người

924.000 VNĐ

Model: A-26

Biển tìm người

A-26

Giá: 924.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo tên lửa (thép+gỗ)

Biển báo tên lửa (thép+gỗ)

3.234.000 VNĐ

Model: A-18B

Biển báo tên lửa (thép+gỗ)

A-18B

Giá: 3.234.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo tên lửa (kim loại + gỗ)

Biển báo tên lửa (kim loại + gỗ)

3.003.000 VNĐ

Model: A-18A

Biển báo tên lửa (kim loại + gỗ)

A-18A

Giá: 3.003.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo thép đen dạng chếch

Biển báo thép đen dạng chếch

3.142.000 VNĐ

Model: A-15B

Biển báo thép đen dạng chếch

A-15B

Giá: 3.142.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo thép đen, dạng đứng

Biển báo thép đen, dạng đứng

2.929.000 VNĐ

Model: A-15

Biển báo thép đen, dạng đứng

A-15

Giá: 2.929.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo thép đen dạng chếch (sơn)

Biển báo thép đen dạng chếch (sơn)

2.707.000 VNĐ

Model: A-14

Biển báo thép đen dạng chếch (sơn)

A-14

Giá: 2.707.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo gỗ Begonia A-13B

Biển báo gỗ Begonia A-13B

5.082.000 VNĐ

Model: A-13B

Biển báo gỗ Begonia A-13B

A-13B

Giá: 5.082.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo gỗ Begonia

Biển báo gỗ Begonia

4.620.000 VNĐ

Model: A-12B

Biển báo gỗ Begonia

A-12B

Giá: 4.620.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo bằng bức đá gỗ gụ

Biển báo bằng bức đá gỗ gụ

4.158.000 VNĐ

Model: A-9

Biển báo bằng bức đá gỗ gụ

A-9

Giá: 4.158.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn khách du lịch (cao cấp)

Biển chỉ dẫn khách du lịch (cao cấp)

2.171.000 VNĐ

Model: A-25

Biển chỉ dẫn khách du lịch (cao cấp)

A-25

Giá: 2.171.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo kiểu Liên Xô

Biển báo kiểu Liên Xô

1.423.000 VNĐ

Model: A-20

Biển báo kiểu Liên Xô

A-20

Giá: 1.423.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo cặp

Biển báo cặp

1.802.000 VNĐ

Model: A-19

Biển báo cặp

A-19

Giá: 1.802.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo tên lửa

Biển báo tên lửa

2.264.000 VNĐ

Model: A-18

Biển báo tên lửa

A-18

Giá: 2.264.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo xoay

Biển báo xoay

2.088.000 VNĐ

Model: A-17

Biển báo xoay

A-17

Giá: 2.088.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo kiểu Nhật

Biển báo kiểu Nhật

1.502.000 VNĐ

Model: A-16

Biển báo kiểu Nhật

A-16

Giá: 1.502.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo Duracell

Biển báo Duracell

3.936.000 VNĐ

Model: A-10

Biển báo Duracell

A-10

Giá: 3.936.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn kiểu Anh

Biển chỉ dẫn kiểu Anh

2.938.000

Model: A-6

Biển chỉ dẫn kiểu Anh

A-6

Giá: 2.938.000

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn chân tròn A-4

Biển chỉ dẫn chân tròn A-4

1.922.000 VNĐ

Model: A-4

Biển chỉ dẫn chân tròn A-4

A-4

Giá: 1.922.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn ống vuông kiểu Thái A-3A

Biển chỉ dẫn ống vuông kiểu Thái A-3A

952.000 VNĐ

Model: A-3A

Biển chỉ dẫn ống vuông kiểu Thái A-3A

A-3A

Giá: 952.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn kiểu Thái

Biển chỉ dẫn kiểu Thái

859.000 VNĐ

Model: A-3

Biển chỉ dẫn kiểu Thái

A-3

Giá: 859.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn kiểu Đức, Italy

Biển chỉ dẫn kiểu Đức, Italy

2.245.000 VNĐ

Model: A-2

Biển chỉ dẫn kiểu Đức, Italy

A-2

Giá: 2.245.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo hiệu cao cấp(nhỏ)

Biển báo hiệu cao cấp(nhỏ)

924.000 VNĐ

Model: A-1

Biển báo hiệu cao cấp(nhỏ)

A-1

Giá: 924.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo hiệu cao cấp (trung bình)

Biển báo hiệu cao cấp (trung bình)

979.000 VNĐ

Model: A-1

Biển báo hiệu cao cấp (trung bình)

A-1

Giá: 979.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo hiệu cao cấp (lớn)

Biển báo hiệu cao cấp (lớn)

1.026.000 VNĐ

Model: A-1

Biển báo hiệu cao cấp (lớn)

A-1

Giá: 1.026.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo hiệu chân chữ L (nhỏ)

Biển báo hiệu chân chữ L (nhỏ)

693.000 VNĐ

Model: A-1

Biển báo hiệu chân chữ L (nhỏ)

A-1

Giá: 693.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo hiệu chân chữ L (trung bình)

Biển báo hiệu chân chữ L (trung bình)

748.000 VNĐ

Model: A-1

Biển báo hiệu chân chữ L (trung bình)

A-1

Giá: 748.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo hiệu chân chữ L (lớn)

Biển báo hiệu chân chữ L (lớn)

795.000 VNĐ

Model: A-1

Biển báo hiệu chân chữ L (lớn)

A-1

Giá: 795.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển treo, túi

Biển treo, túi

2.587.000 VNĐ

Model: A-26B

Biển treo, túi

A-26B

Giá: 2.587.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn khách du lịch (cao cấp)

Biển chỉ dẫn khách du lịch (cao cấp)

2.218.000 VNĐ

Model: A-25

Biển chỉ dẫn khách du lịch (cao cấp)

A-25

Giá: 2.218.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo thương mại hai mặt

Biển báo thương mại hai mặt

1.571.000 VNĐ

Model: A-24

Biển báo thương mại hai mặt

A-24

Giá: 1.571.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn khách du lịch nghiêng góc hạt dẻ

Biển chỉ dẫn khách du lịch nghiêng góc hạt dẻ

1.571.000 VNĐ

Model: A-23A

Biển chỉ dẫn khách du lịch nghiêng góc hạt dẻ

A-23A

Giá: 1.571.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo nghiêng góc hạt dẻ

Biển báo nghiêng góc hạt dẻ

1.478.000 VNĐ

Model: A-23

Biển báo nghiêng góc hạt dẻ

A-23

Giá: 1.478.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo mũi tên hai mặt

Biển báo mũi tên hai mặt

924.000 VNĐ

Model: A-22

Biển báo mũi tên hai mặt

A-22

Giá: 924.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo vuông hình nón 2 mặt

Biển báo vuông hình nón 2 mặt

1.968.000 VNĐ

Model: A-21

Biển báo vuông hình nón 2 mặt

A-21

Giá: 1.968.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo kiểu Liên Xô

Biển báo kiểu Liên Xô

1.478.000 VNĐ

Model: A-20

Biển báo kiểu Liên Xô

A-20

Giá: 1.478.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo cặp

Biển báo cặp

1.848.000 VNĐ

Model: A-19

Biển báo cặp

A-19

Giá: 1.848.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo tên lửa

Biển báo tên lửa

2.310.000 VNĐ

Model: A-18

Biển báo tên lửa

A-18

Giá: 2.310.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo xoay

Biển báo xoay

2.181.000 VNĐ

Model: A-17

Biển báo xoay

A-17

Giá: 2.181.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo kiểu Nhật

Biển báo kiểu Nhật

1.571.000 VNĐ

Model: A-16

 

Biển báo kiểu Nhật

A-16

Giá: 1.571.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo Duracell

Biển báo Duracell

3.982.000 VNĐ

Model: A-10

Biển báo Duracell

A-10

Giá: 3.982.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn kim loại đen

Biển chỉ dẫn kim loại đen

3.058.000 VNĐ

Model: A-8

Biển chỉ dẫn kim loại đen

A-8

Giá: 3.058.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn kiểu Úc

Biển chỉ dẫn kiểu Úc

2.772.000 VNĐ

Model: A-7

Biển chỉ dẫn kiểu Úc

A-7

Giá: 2.772.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn kiểu Anh

Biển chỉ dẫn kiểu Anh

2.985.000 VNĐ

Model: A-6

Biển chỉ dẫn kiểu Anh

A-6

Giá: 2.985.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn nghiêng

Biển chỉ dẫn nghiêng

1.081.000 VNĐ

Model: A-5

Biển chỉ dẫn nghiêng

A-5

Giá: 1.081.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn chân tròn

Biển chỉ dẫn chân tròn

1.968.000 VNĐ

Model: A-4

Biển chỉ dẫn chân tròn

A-4

Giá: 1.968.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn ống vuông kiểu Thái

Biển chỉ dẫn ống vuông kiểu Thái

998.000 VNĐ

Model: A-3A

Biển chỉ dẫn ống vuông kiểu Thái

A-3A

Giá: 998.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn kiểu Thái A-3

Biển chỉ dẫn kiểu Thái A-3

906.000 VNĐ

Model: A-3

Biển chỉ dẫn kiểu Thái A-3

A-3

Giá: 906.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn kiểu Đức, Italy

Biển chỉ dẫn kiểu Đức, Italy

2.292.000 VNĐ

Model: A-2

Biển chỉ dẫn kiểu Đức, Italy

A-2

Giá: 2.292.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo hiệu cao cấp (trung bình)

Biển báo hiệu cao cấp (trung bình)

1.026.000 VNĐ

Model: A-1

Biển báo hiệu cao cấp (trung bình)

A-1

Giá: 1.026.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo hiệu cao cấp (lớn)

Biển báo hiệu cao cấp (lớn)

1.072.000 VNĐ

Model: A-1

Biển báo hiệu cao cấp (lớn)

A-1

Giá: 1.072.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển báo hiệu chân chữ L (nhỏ)

Biển báo hiệu chân chữ L (nhỏ)

739.000 VNĐ

Model: A-1

Biển báo hiệu chân chữ L (nhỏ)

A-1

Giá: 739.000 VNĐ

Mua Hàng
Biến báo hiệu chân chữ L (lớn)

Biến báo hiệu chân chữ L (lớn)

841.000 VNĐ

Model: A-1

Biến báo hiệu chân chữ L (lớn)

A-1

Giá: 841.000 VNĐ

Mua Hàng
Cảnh báo hình nón vuông (S)

Cảnh báo hình nón vuông (S)

240.000 VNĐ

 

Model: GX-030D

Kích thước: 28x28x92cm

Chất liệu: nhựa PP

Màu: vàng

Xuất xứ: Trung Quốc

Cảnh báo hình nón vuông (S)

GX-030D

Giá: 240.000 VNĐ

Mua Hàng
Cảnh báo hình nón vuông (L)

Cảnh báo hình nón vuông (L)

376.000 VNĐ

 

Model: GX-030C

Kích thước: 32x32x115cm

Chất liệu: nhựa PP

Màu: vàng

Xuất xứ: Trung Quốc

Cảnh báo hình nón vuông (L)

Gx-030C

Giá: 376.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển cảnh báo hình chữ A (style N)

Biển cảnh báo hình chữ A (style N)

122.000 VNĐ

 

Model: GX-030N

Kích thước: 30x64cm

Chất liệu: nhựa PP

Màu: vàng, xám

Xuất xứ: Trung Quốc

Biển cảnh báo hình chữ A (style N)

GX-030N

Giá: 122.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển cảnh báo hình chữ A (style Y)

Biển cảnh báo hình chữ A (style Y)

119.000 VNĐ

Model: GX-030Y

Kích thước: 36x64cm

Chất liệu: PP

Xuất xứ: Trung Quốc

Biển cảnh báo hình chữ A (style Y)

GX-030Y

Giá: 119.000 VNĐ

Mua Hàng
Bảng chỉ dẫn P-22

Bảng chỉ dẫn P-22

1.900.000 VNĐ

 

Model:             P-22

 

Kích Thước:   425*335*1390 mm

Bảng chỉ dẫn P-22

P-22

Giá: 1.900.000 VNĐ

Mua Hàng
Bảng chỉ dẫn P-21

Bảng chỉ dẫn P-21

1.600.000 VNĐ

 

Model:             P-21


Kích Thước:   425*335*1390 mm

Bảng chỉ dẫn P-21

P-21

Giá: 1.600.000 VNĐ

Mua Hàng
Bảng chỉ dẫn P-A6

Bảng chỉ dẫn P-A6

2.600.000 VNĐ

 

Model:            P-A6

 

Kích Thước : 790*590*1150 mm

Bảng chỉ dẫn P-A6

P-A6

Giá: 2.600.000 VNĐ

Mua Hàng
Bảng chỉ dẫn P-28

Bảng chỉ dẫn P-28

2.200.000 VNĐ

 

Model:           P-28


Kích Thước:  810*610*1400 mm

Bảng chỉ dẫn P-28

P-28

Giá: 2.200.000 VNĐ

Mua Hàng
Bảng chỉ dẫn P-A2

Bảng chỉ dẫn P-A2

3.400.000 VNĐ

 

Model:            P-A2


Kích Thước:  780*600*1280 mm

Bảng chỉ dẫn P-A2

P-A2

Giá: 3.400.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn P-A1

Biển chỉ dẫn P-A1

2.300.000 VNĐ

 

Model:            P-A1


Kích Thước:  600*500*1350 mm

Biển chỉ dẫn P-A1

P-A1

Giá: 2.300.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-113

Thùng rác trang trí GPX-113

Liên hệ

 

Model:            GPX-113

 

Kích Thước:  320 x 320 x 800 mm

Thùng rác trang trí GPX-113

GPX-113

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-32

Thùng rác trang trí GPX-32

2.230.000 VNĐ

 

Model:            GPX-32


Kích Thước:  280*220*740 mm

Thùng rác trang trí GPX-32

GPX-32

Giá: 2.230.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-21

Thùng rác trang trí GPX-21

2.150.000 VNĐ

 

Model:            GPX-21


Kích Thước:   280*280*685 mm

Thùng rác trang trí GPX-21

GPX-21

Giá: 2.150.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-28A

Thùng rác trang trí GPX-28A

2.800.000 VNĐ

 

Model:            GPX-28A


Kích Thước: (¢)350*760  mm

Thùng rác trang trí GPX-28A

GPX-28A

Giá: 2.800.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-29A

Thùng rác trang trí GPX-29A

3.300.000 VNĐ

 

Model:           GPX-29A


Kích Thước: (¢)330*740  mm

Thùng rác trang trí GPX-29A

GPX-29A

Giá: 3.300.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-81

Thùng rác trang trí GPX-81

3.200.000 VNĐ

 

Model:            GPX-81

 

Kích Thước: 290*350*745 mm

Thùng rác trang trí GPX-81

GPX-81

Giá: 3.200.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-81A

Thùng rác trang trí GPX-81A

3.200.000 VNĐ

 

Model:            GPX-81A


Kich Thước: (¢)320*740  mm

Thùng rác trang trí GPX-81A

GPX-81A

Giá: 3.200.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-4

Thùng rác trang trí GPX-4

2.100.000 VNĐ

 

Model:           GPX-4


Kích Thước: 290*290*685 mm

Thùng rác trang trí GPX-4

GPX-4

Giá: 2.100.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-31A

Thùng rác trang trí GPX-31A

2.050.000 VNĐ

 

Model:             GPX-31A


Kích Thước : 360*280*685 mm

Thùng rác trang trí GPX-31A

GPX-31A

Giá: 2.050.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-35B

Thùng rác trang trí GPX-35B

2.500.000 VNĐ

 

Model:           GPX-35B


Kích Thước: 250*250*685 mm

Thùng rác trang trí GPX-35B

GPX-35B

Giá: 2.500.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-B3

Thùng rác trang trí GPX-B3

2.100.000 VNĐ

 

Model:           GPX-B3


Kích Thước: 280*280*685 mm

Thùng rác trang trí GPX-B3

GPX-B3

Giá: 2.100.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí A-16

Thùng rác trang trí A-16

1.350.000 VNĐ

 

Model:             A-16

 

Kích Thước:  300*300*650 mm

Thùng rác trang trí A-16

A-16

Giá: 1.350.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-7

Thùng rác trang trí GPX-7

1.350.000 VNĐ

 

Model:           GPX-7


Kích Thước: 300*300*685 mm

Thùng rác trang trí GPX-7

GPX-7

Giá: 1.350.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-5

Thùng rác trang trí GPX-5

1.650.000 VNĐ

Thùng rác trang trí GPX-5

GPX-5

Giá: 1.650.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-2

Thùng rác trang trí GPX-2

1.200.000 VNĐ

 

Model:                GPX-2

 

Kích Thước:      290*290*650 mm

Thùng rác trang trí GPX-2

GPX-2

Giá: 1.200.000 VNĐ

Mua Hàng
Trụ phân cách  LG-2A

Trụ phân cách LG-2A

Liên hệ

 

Model:              LG-2A

 

Kích Thước:    Ø320 x 935 mm

Trụ phân cách LG-2A

LG-2A

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để báo J-24

Kệ để báo J-24

Liên hệ

 

Model:            J-24

 

Kích Thước:  650 x 430 x 900 mm

Kệ để báo J-24

J-24

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để ô dù J-7

Kệ để ô dù J-7

Liên hệ

 

Model:             J-7

 

Kích Thước : 310 x 285 x 550 mm

Kệ để ô dù J-7

J-7

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để ô dù J-60

Kệ để ô dù J-60

Liên hệ

 

Model:            J-60

 

Kích Thước:   560 x 450 x 850 mm

Kệ để ô dù J-60

J-60

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để ô dù J-11

Kệ để ô dù J-11

Liên hệ

 

Model:            J-11

 

Kích Thước:  820 x 400 x 830 mm

Kệ để ô dù J-11

J-11

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để ô dù J-5

Kệ để ô dù J-5

Liên hệ

 

Model:             J-5

 

Kích Thước:  1030 x 380 x 925 mm

Kệ để ô dù J-5

J-5

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để ô dù J-10

Kệ để ô dù J-10

Liên hệ

 

Model:             J-10

 

Kích Thước:   560 x 500 x 900 mm

Kệ để ô dù J-10

J-10

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để ô dù J-218

Kệ để ô dù J-218

Liên hệ

 

 

Model:            J-2 18

 

Kích Thước:  1090 x 380 x 925 mm

Kệ để ô dù J-218

J-218

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để báo J-20

Kệ để báo J-20

Liên hệ

 

 

Model:            J-20

 

Kích Thước:  610 x 500 x 1335 mm

Kệ để báo J-20

J-20

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để báo J-21

Kệ để báo J-21

Liên hệ

 

 

Model:            J-21

 

Kích Thước:  610 x 500 x 1335 mm

Kệ để báo J-21

J-21

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để báo J-23

Kệ để báo J-23

Liên hệ

 

 

Model:             J-23

 

Kích Thước:   635 x 380 x 1400 mm

Kệ để báo J-23

J-23

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để báo J-62

Kệ để báo J-62

Liên hệ

 

 

Model:           J-62

 

Kích Thước: 650 x 430 x 900 mm

Kệ để báo J-62

J-62

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để báo J-18

Kệ để báo J-18

Liên hệ

 

Model:              J-18

 

Kích Thước:   470 x 250 x 370 mm

Kệ để báo J-18

J-18

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Trụ phân cách LG-4

Trụ phân cách LG-4

Liên hệ

 

 

model:            LG-4

 

Kích Thước:   Ø360 x 895 mm

 

Trụ phân cách LG-4

LG-4

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Trụ phân cách  LG-1,LG-2

Trụ phân cách LG-1,LG-2

 

Model :            LG-1

 

Kích Thước:  Ø320 x 950 mm

 

Model:            LG-2

 

Kích Thước:  Ø320 x 1000 mm

Trụ phân cách LG-1,LG-2

LG-1

Giá:

Mua Hàng
Kệ để báo J-22

Kệ để báo J-22

Liên hệ

 

 

Model :            J-22

 

Kích Thước:    350 x 300 x 1335 mm

Kệ để báo J-22

J-22

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để báo J-25

Kệ để báo J-25

Liên hệ

 

 

Model:             J-25

 

Kích Thước:   635 x 380 x 920 mm

Kệ để báo J-25

J-25

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để báo J-19

Kệ để báo J-19

Liên hệ

 

 

model:              J-19

 

Kích Thước:     370 x 150 x 200 mm

Kệ để báo J-19

J-19

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để ô dù J-61

Kệ để ô dù J-61

Liên hệ

 

 

Model:              J-61

 

Kích Thước:    Ø220 x 570 mm

Kệ để ô dù J-61

J-61

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để ô dù J-6

Kệ để ô dù J-6

Liên hệ

 

 

Model:          J-6

 

Kích Thư:     310 x 285 x 550 mm

Kệ để ô dù J-6

J-6

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Kệ để ô dù J-8

Kệ để ô dù J-8

Liên hệ

 

 

Model:               J-8

 

Kích Thước:     840 x 340 x 550 mm

 

Kệ để ô dù J-8

J-8

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-110

Thùng rác trang trí GPX-110

Liên hệ

 

 

Model :           GPX-110

 

Kích Thước:   860 x 380 x 980 mm

Thùng rác trang trí GPX-110

GPX-110

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-64

Thùng rác trang trí GPX-64

Liên hệ

 

 

Model:             GPX-64

 

Kích Thước:   660 x 350 x 960 mm

Thùng rác trang trí GPX-64

GPX-64

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-125

Thùng rác trang trí GPX-125

Liên hệ

 

 

model:             GPX-125

 

Kích Thước:    5L, 8L, 10L, 12L

Thùng rác trang trí GPX-125

GPX-125

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-40

Thùng rác trang trí GPX-40

Liên hệ

 

 

model:             GPX-40

 

Kích Thước:   (¢)250*610 mm

Thùng rác trang trí GPX-40

GPX-40

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-26

Thùng rác trang trí GPX-26

2.900.000 VNĐ

 

 

Model:              GPX-26


Kích Thước:   (¢)320*750 mm

Thùng rác trang trí GPX-26

GPX-26

Giá: 2.900.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-35A

Thùng rác trang trí GPX-35A

2.220.000 VNĐ

 

 

Model:               GPX-35A


Kích Thước:     310*260*650 mm

Thùng rác trang trí GPX-35A

GPX-35A

Giá: 2.220.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-14

Thùng rác trang trí GPX-14

2.300.000 VNĐ

 

 

Model:            GPX-14


Kích Thước:  300*300*685 mm

Thùng rác trang trí GPX-14

GPX-14

Giá: 2.300.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-10A

Thùng rác trang trí GPX-10A

3.000.000 VNĐ

 

 

Model:               GPX-10A


Kích Thước:    (¢)330*730  mm

Thùng rác trang trí GPX-10A

GPX-10A

Giá: 3.000.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-83

Thùng rác trang trí GPX-83

2.800.000 VNĐ

 

 

Model:            GPX-83


Kích Thước:  330*350*695 mm

Thùng rác trang trí GPX-83

GPX-83

Giá: 2.800.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-B2

Thùng rác trang trí GPX-B2

2.000.000 VNĐ

 

 

Model:            GPX-B2


Kích Thước:  400*280*685 mm

Thùng rác trang trí GPX-B2

GPX-B2

Giá: 2.000.000 VNĐ

Mua Hàng
Thùng rác trang trí GPX-1

Thùng rác trang trí GPX-1

1.200.000 VNĐ

 

 

Model:            GPX-1

 

Kích Thước:  290*290*650 mm

 

Thùng rác trang trí GPX-1

GPX-1

Giá: 1.200.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn PS-63

Biển chỉ dẫn PS-63

1.690.000 VNĐ

 

 

Model:              PS-63

 

Kích Thước:   560*435*620 mm

Biển chỉ dẫn PS-63

PS-63

Giá: 1.690.000 VNĐ

Mua Hàng
Biển chỉ dẫn PS-23

Biển chỉ dẫn PS-23

450.000 VNĐ

 

 

Model:             PS-23

 

Kích Thước:   340*160 mm

 

Biển chỉ dẫn PS-23

PS-23

Giá: 450.000 VNĐ

Mua Hàng
Bảng chỉ dẫn PS-22

Bảng chỉ dẫn PS-22

450.000 VNĐ

 

 

Model:               PS-22

 

Kích Thước:     200*250 mm

Bảng chỉ dẫn PS-22

PS-22

Giá: 450.000 VNĐ

Mua Hàng
Bảng chỉ dẫn PS-18A

Bảng chỉ dẫn PS-18A

1.000.000 VNĐ

 

 

Model:             PS-18A

 

Kích Thước:   335*100*150 mm

Bảng chỉ dẫn PS-18A

PS-18A

Giá: 1.000.000 VNĐ

Mua Hàng
Bảng chỉ dẫn PS-75

Bảng chỉ dẫn PS-75

4.500.000 VNĐ

 

 

Model:             PS-75

 

Kích Thước:   570*750 mm

 

Bảng chỉ dẫn PS-75

PS-75

Giá: 4.500.000 VNĐ

Mua Hàng
Bảng chỉ dẫn P-34

Bảng chỉ dẫn P-34

1.350.000 VNĐ

 

 

Model:            P-34


Kích Thước:  550*200*1240 mm

Bảng chỉ dẫn P-34

P-34

Giá: 1.350.000 VNĐ

Mua Hàng
Bảng chỉ dẫn P-25

Bảng chỉ dẫn P-25

1.700.000 VNĐ

 

 

Model:         P-25

 

KT:               940*610*1260 mm

Bảng chỉ dẫn P-25

P-25

Giá: 1.700.000 VNĐ

Mua Hàng
Bảng chỉ dẫn P-13

Bảng chỉ dẫn P-13

2.700.000 VNĐ

 

 

Model:           P-13

 

Kích Thước: 950*688*1400 mm

Bảng chỉ dẫn P-13

P-13

Giá: 2.700.000 VNĐ

Mua Hàng
Bảng chỉ dẫn P-11

Bảng chỉ dẫn P-11

2.500.000 VNĐ

 

Model:            P-11


Kích Thước : 880*650*1250 mm

Bảng chỉ dẫn P-11

P-11

Giá: 2.500.000 VNĐ

Mua Hàng
Bảng chỉ dẫn P-2

Bảng chỉ dẫn P-2

4.700.000 VNĐ

 

 

Model:           P-2


Kích thước:  840*640*1300

 

Bảng chỉ dẫn P-2

P-2

Giá: 4.700.000 VNĐ

Mua Hàng

Quy định bán hàng

Thông tin công ty

Đăng Nhập
x
Chăm Sóc Khách Hàng

Email đặt hàng: hoanam@hoanam.vn