qc
qc

Bán hàng online :0989.288.298 - tp.hcm: 0989.069.088Thiết bị phục vụ ăn uống - Giá tốt nhất, Chất lượng cao - Hoa Nam

Xe đẩy rượu bằng gỗ

Xe đẩy rượu bằng gỗ

Liên hệ

Xe đẩy rượu bằng gỗ 2 tầng

Model:                XD-51

Kích Thước:      900 x 480 x 1000 mm

Xe đẩy rượu bằng gỗ

XD-51

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Xe đẩy thức ăn

Xe đẩy thức ăn

Liên hệ

Đặc điểm của xe đẩy thức ăn

Model:              WS-6A

Kich Thước:    775 x 410 x 900 mm

Xe đẩy thức ăn

WS-6A

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Khay để cốc

Khay để cốc

231.000 VNĐ

Khay để cốc

Model: GX-063A

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

Khay để cốc

GX-063A

Giá: 231.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay để bát đĩa

Khay để bát đĩa

231.000 VNĐ

Khay để bát đĩa

Model: GX-065

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

Khay để bát đĩa

GX-065

Giá: 231.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay để dao, nĩa

Khay để dao, nĩa

99.000 VNĐ

Khay để dao nĩa

Model: GX-068

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

Khay để dao, nĩa

GX-068

Giá: 99.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay để cốc ,bát,đĩa

Khay để cốc ,bát,đĩa

89.000 VNĐ

Khay để cốc ,bát,đĩa

Model: GX-061G

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

Khay để cốc ,bát,đĩa

GX-061G

Giá: 89.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay để bát đĩa GX-069

Khay để bát đĩa GX-069

122.000 VNĐ

 

Model: GX-069

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

Khay để bát đĩa GX-069

GX-069

Giá: 122.000 VNĐ

Mua Hàng
Giỏ đựng dao, nĩa

Giỏ đựng dao, nĩa

23.000 VNĐ

 

Model: GX-067

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

Giỏ đựng dao, nĩa

GX-067

Giá: 23.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay để cốc GX-066

Khay để cốc GX-066

109.000 VNĐ

Khay để cốc

Model: GX-066

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

Khay để cốc GX-066

GX-066

Giá: 109.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay để bát đĩa GX-063B

Khay để bát đĩa GX-063B

297.000 VNĐ

Khay để bát đĩa

Model: GX-063B

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

Khay để bát đĩa GX-063B

GX-063B

Giá: 297.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay đựng dao, nĩa

Khay đựng dao, nĩa

231.000 VNĐ

 

Model: GX-062

Chất liệu: nhựa PP 

Màu: xám, be

Khay đựng dao, nĩa

GX-062

Giá: 231.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay để bát đĩa GX-061F-49

Khay để bát đĩa GX-061F-49

135.000 VNĐ

Khay để bát đĩa

Model: GX-061F-49

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

Khay để bát đĩa GX-061F-49

GX-061F-49

Giá: 135.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay dạng lưới (49 ô)

Khay dạng lưới (49 ô)

274.000 VNĐ

 

Model: GX-060F-49

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

 

Khay dạng lưới (49 ô)

GX-060F-49

Giá: 274.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay dạng lưới (36 ô)

Khay dạng lưới (36 ô)

257.000 VNĐ

 

Model: GX-060E-36

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

Khay dạng lưới (36 ô)

GX-060E-36

Giá: 257.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay dạng lưới (25 ô)

Khay dạng lưới (25 ô)

238.000 VNĐ

 

Model: GX-060D-25

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

Khay dạng lưới (25 ô)

GX-060D-25

Giá: 238.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay dạng lưới (20 ô)

Khay dạng lưới (20 ô)

257.000 VNĐ

 

Model: GX-060C-20

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

 

Khay dạng lưới (20 ô)

GX-060C-20

Giá: 257.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay dạng lưới (16 ô)

Khay dạng lưới (16 ô)

231.000 VNĐ

 

Model: GX-060B-16

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

 

Khay dạng lưới (16 ô)

GX-060B-16

Giá: 231.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay dạng lưới (9 ô)

Khay dạng lưới (9 ô)

224.000 VNĐ

 

Model: GX-060A-9

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

 

Khay dạng lưới (9 ô)

GX-060A-9

Giá: 224.000 VNĐ

Mua Hàng
Giá để đồ đa chức năng (L)

Giá để đồ đa chức năng (L)

2.310.000 VNĐ

 

Model: GX-032B

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, đen

 

Giá để đồ đa chức năng (L)

GX-032B

Giá: 2.310.000 VNĐ

Mua Hàng
Giá để đồ đa chức năng (S)

Giá để đồ đa chức năng (S)

1.663.000 VNĐ

 

Model: GX-032A

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, đen

 

Giá để đồ đa chức năng (S)

GX-032A

Giá: 1.663.000 VNĐ

Mua Hàng
Xe đẩy rượu  XD-54

Xe đẩy rượu XD-54

Liên hệ

Model:           XD-54

 

Kích Thước:  730 x 330 x 750 mm

Xe đẩy rượu XD-54

XD-54

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Xe đẩy rượu  XD-1A

Xe đẩy rượu XD-1A

Liên hệ

Model:                XD-52

 

Kích Thước:      840 x 450 x 780 mm

Xe đẩy rượu XD-1A

XD-52

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Xe đẩy rượu bằng gỗ 2 tầng XD-1A

Xe đẩy rượu bằng gỗ 2 tầng XD-1A

Liên hệ

 Model:            XD-1A

Kích Thước:   1125 x 620 x 910 mm

Xe đẩy rượu bằng gỗ 2 tầng XD-1A

XD-1A

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Xe đẩy thức ăn F-83

Xe đẩy thức ăn F-83

Liên hệ

Xe đẩy thức ăn F-83

Model:            F-83

Kích Thước: 1300 x 510 x 850 mm

Xe đẩy thức ăn F-83

F-83

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Xe đẩy đồ ăn XD-63

Xe đẩy đồ ăn XD-63

Liên hệ

 

 

Model:             XD-63

 

Kích Thước: 720 x 425 x 840 mm

Xe đẩy đồ ăn XD-63

XD-63

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Xe đẩy thức ăn XD-58

Xe đẩy thức ăn XD-58

Liên hệ

Xe đẩy thức ăn

Model:             XD-58

Kich Thước:   700 x 500 x 850 mm

 

Xe đẩy thức ăn XD-58

XD-58

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Giá bày rượu XD-13

Giá bày rượu XD-13

Liên hệ

 

 

Model:          XD-13

 

Kích Thươc: Ø360 x 740 mm

Giá bày rượu XD-13

XD-13

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Giá bày rượu XD-19B

Giá bày rượu XD-19B

Liên hệ

 

 

Model:              XD-19B

 

Kích Thước :   Ø420 x 600 mm

Giá bày rượu XD-19B

XD-19B

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Giá bày rượu XD-B1

Giá bày rượu XD-B1

Liên hệ

 

 

Model :    XD-B1

                 A, B, C, D, E, F, G, H

Giá bày rượu XD-B1

XD-B1

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Xe đẩy rượu  XD-12

Xe đẩy rượu XD-12

Liên hệ

 

 

Model:            XD-12

 

Kích Thước  :850 x 400 x 950 mm

Xe đẩy rượu XD-12

XD-12

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Xe đẩy rượu bằng gỗ XD-8

Xe đẩy rượu bằng gỗ XD-8

Liên hệ

Xe đẩy rượu bằng gỗ 2 tầng

Model:                XD-8

Kích Thước:      1000 x 600 x 890 mm

Xe đẩy rượu bằng gỗ XD-8

XD-8

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Xe đẩy rượu bằng gỗ 2 tầng XD-48

Xe đẩy rượu bằng gỗ 2 tầng XD-48

Liên hệ

Model:                    XD-48

Kích Thước:         1080 x 480 x 880 mm

 

Xe đẩy rượu bằng gỗ 2 tầng XD-48

XD-48

Giá: Liên hệ

Mua Hàng
Khay (9 ô)

Khay (9 ô)

99.000 VNĐ

Khay để bát đĩa cốc

Model: GX-061A-9

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

Khay (9 ô)

GX-061A-9

Giá: 99.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay (16 ô)

Khay (16 ô)

106.000 VNĐ

 

Model: GX-061B-16

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

Khay (16 ô)

GX-061B-16

Giá: 106.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay (20 ô)

Khay (20 ô)

119.000 VNĐ

Khay để cốc ,bát ,đĩa

Model: GX-061C-20

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

Khay (20 ô)

GX-061C-20

Giá: 119.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay (25 ô)

Khay (25 ô)

116.000 VNĐ

Khay để cốc ,bát ,đĩa

Model: GX-061D-25

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

Khay (25 ô)

GX-061D-25

Giá: 116.000 VNĐ

Mua Hàng
Khay (36 ô)

Khay (36 ô)

129.000 VNĐ

Khay để cốc ,bát ,đĩa

Model: GX-061E-36

Chất liệu: nhựa PP

Màu: xám, be

Khay (36 ô)

GX-061E-36

Giá: 129.000 VNĐ

Mua Hàng
Đăng Nhập
x
Chăm Sóc Khách Hàng

Email đặt hàng: hoanam@hoanam.vn